ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

МІКРОСПОРИДІЇ

ТИП МІКРОСПОРИДІЇ (MICROSPORIDIA)

Дуже дрібні (кілька мікрометрів) внутрішньоклітинні паразити різних тварин - від одноклітинних до ссавців, але найчастіше вони зустрічаються у членистоногих. Відомо понад тисячу видів.

Від апікомплексних мікроспоридії відрізняються будовою вегетативних стадій, життєвим циклом, а особливо - будовою спори: вона має дуже складний механізм для проникнення в організм хазяїна.

До типу Мікроспоридії належать два класи: Рудимікроспореї (Rudimicrosporea) з невеликою кількістю видів, які ще не достатньо вивчені, і численніший клас - Мікроспоридії.