ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

АЛЬВЕОЛАТИ

ТИП ВІЙКОНОСНІ, або ІНФУЗОРІЇ (CILIOPHORA)

КЛАС ОЛІГОГІМЕНОФОРЕЇ(OLIGOHYMENOPHOREA)

Інфузорії, які мають у ділянці цитостома війчастий апарат особливої будови - тетрагіменіум (за назвою інфузорій роду Tetrahymena). Це три паралельно розташовані мембранели з одного боку рота й одна мембрана - з іншого (рис. 31,б). Війчастий покрив клітини або рівномірний, або війки утворюють лише закручену ліворуч навколоротову спіраль.

Найчисленнішим за кількістю видів є ряд Гіменостоматиди (Hymenostomatida). У них цитостом міститься на дні навколоротової заглибини - перистома й оточений тетрагіменіумом. Усе тіло рівномірно вкрите війками. До цього ряду належать планктонні форми, які живляться бактеріями, наприклад, інфузорії роду Paramecium. Інфузорію-туфельку (Р. caudatum) розводять в культурі як корм для акваріум-

них риб та об'єкт різноманітних досліджень. Останнім часом у лабораторних дослідженнях (молекулярних, генетичних) широко використовують культуру тетрагімени (Tetrahymena pyriformis). Є також паразитичні види, як наприклад іхтіофтир (Ichthyophthirius multifiliis) - паразит риб, який оселяється на шкірі та зябрах прісноводних риб і часто спричинює загибель молоді в аквагосподарствах (рис. 40).

Рис. 40. Ichthyophthirius multifiliis (з Догеля, зі змінами): а-дорослий паразит; б - короп, заражений іхтіофтиром

До ряду Круговійчасті (Peritrichida) належать сидячі фільтратори, одиночні та колоніальні; відомі також паразитичні види. У них війки розташовані лише навколо перистома, утворюючи навколоротову спіраль, закручену ліворуч. У прісних водоймах поширені сувійки (рід Vorticella, рис. 31, в). Вони мають стебельце, яке скорочується при подразненні. Більшість коловійчастих утворюють колонії. У стоячих водоймах зустрічаються колонії Zoothamnium arbuscula (рис. 41) 2-3 мм завдовжки, з розгалуженим у верхній частині стебельцем та особинами двох видів: дрібними, які нагадують сувійок (мікрозоїди) та великими (макрозоїди). Мікрозоїди живляться та розмножуються брунькуванням, а макрозоїди служать для розселення і заснування нових колоній. Різні види роду Trichodina (рис. 42) живуть на поверхні тіла, на зябрах, у ніздрях, а також у сечовому міхурі риб. Вони мають органелу прикріплення - присосок, проте більшість часу рухаються по поверхні тіла хазяїна за допомогою віночка війок; поза хазяїном швидко гинуть. Триходини — коменсали, вони живляться бактеріями та іншими одноклітинними, проте при масовому розмноженні здатні завдавати шкоди рибам, порушуючи дихання, а також сприяють утворенню в місці локалізації виразок і бактеріальних інфекцій, чим завдають вагомої шкоди рибництву. Триходини живуть також на гідрах.

Рис. 41. Колоніальна інфузорія Zoothamnium arbuscula (з Доіеля):

а - загальний вигляд; б - частина колонії з мікрозондами (1) та макрозоїдами (2)

Рис.42. Схема будови (а) та прикріпний апарат (б) інфузорій роду Trichodina (а - із Хаусмана; б - з Догеля):

1 - навколоротова ціліатура; 2 -макронуклеус; 3 - мікронуклеус; 4 - прикріпний апарат; 5 - базальний віночок війок; 6 — цитостом