ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП СОНЦЕВИКИ (HELIOZOA)

Переважно прісноводні планктонні найпростіші, проте відомі також морські та паразитичні види. Усього описано близько 100 видів.

Більшість сонцевиків не мають мінерального скелета, відомі лише окремі прісноводні й морські види з решітчастим сферичним скелетом з діоксиду силіцію (SiO2). Аксоподії утворюють радіальні промені, чим сонцевик нагадує зображення сонця (рис. 29).

Рис. 29. Сонцевики (з Полянського): а - Actinophrys sol; Actinosphaerium eichhomi:

б - загальний вигляд; в — ділянка тіла; г - Clathrulina elegans:

1 - ектоплазма; 2 - аксоподія; 3 - ендоплазма;

4 - скоротлива вакуоля; 5 - ядро; 6 - травна вакуоля; 7 - скелет; 8 — ніжка

Будова. Цитоплазма чітко поділяється на екто- та ендоплазму. В ектоплазмі міститься велика кількість вакуолей, що зменшує питому масу клітини, а також скоротливі вакуолі. В ендоплазмі розміщені одне або багато (рід Actinosphaerium та ін.) ядер. Здобич (найпростіші, а також багатоклітинні тварини - коловертки) прилипає до аксоподій і знерухомлюється, можливо, внаслідок виділення отруйних речовин. Травні вакуолі утворюються в поверхневій ектоплазмі клітини, а згодом занурюються в ендоплазму, де відбувається травлення.

Розмноження відбувається поділом, у видів зі скелетом обидві дочірні клітини залишають сонцевика й утворюють дводжгутикові зооспори, які потім відновлюють скелет. У деяких видів встановлено статевий процес.

У цитоплазмі сонцевиків часто оселяються симбіотичні одноклітинні водорості (у морських - зооксантели, у прісноводних - зоохлорели).