ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС СПРАВЖНІ АМЕБИ (LOBOSEA)

Переважно прісноводні бентосні та ґрунтові мешканці, деякі паразитичні, з лобоподіями, найчастіше одноядерні, голі чи вкриті черепашкою. Джіутикові стадії відсутні. Кристи в мітохондріях є трубчастими. Під час руху клітини течія цитоплазми плавна, рівномірна. Клас об'єднує два підкласи.