ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ ЛИНЯЮЧІ (ECDYSOZOA)

ТИП ТИХОХОДИ (TARDIGRADA)

Тихоходи - поширені по всій земній кулі мікроскопічні (0,05-1,4 мм) мешканці вологих біотопів суходолу, прісних і морських водойм. їхнє тіло з нечітко відмежованою головою має чотири пари не- почленованих ніг. Кутикула не містить хітину. Органи дихання й кровообігу відсутні. Нервова система артропоїдного типу. Розвиток прямий, ріст супроводжується линяннями.

Особливістю будови тіла тихоходів є сталість клітинного складу окремих тканин та органів, зокрема покривів, м'язів і середньої кишки, які в певних видів складаються з точно відомої кількості клітин, що не змінюється впродовж усього життя тварини.

Місце тихоходів у системі залишається невизначеним. Вони мають деякі риси, спільні як з поліхетами, так і з членистоногими. Проте деякі особливості їхньої будови та ембріонального розвитку свідчать про те, що це самостійний, дуже своєрідний тип тваринного світу. Тип включає один клас з тією самою назвою.