ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ ЛИНЯЮЧІ (ECDYSOZOA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

ПІДТИП ТРАХЕЙНОДИШНІ (TRACHEATA)

НАДКЛАС ШЕСТИНОГІ (HEXAPODA)

КЛАС КОМАХИ (INSECTA), АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ (ECTOGNATHA)

ПІДКЛАС ПЕРВИННОБЕЗКРИЛІ APTERYGOTA), або ЩЕТИНКОХВОСТІ (THYSANURA)

Дрібні (не більше 1,5 см завдовжки) комахи з веретеноподібним тілом; відомо близько 500 сучасних видів.

їхня безкрилість є первинною - предки аптеригот крил не мали. Ротові органи гризучого типу, відкриті, не втягнуті в головну капсулу. Є видовжені веретеноподібні антени, пара складних очей. Черевце має 11 сегментів, закінчується трьома довгими членистими нитками. На сегментах черевця розташовані непочленовані парні рудименти черевних ніжок - грифельки, на які спирається черевце під час руху.

Розвиток відбувається за типом архіметаболії; линяння продовжуються й у дорослому стані.

До підкласу Apterygota належать два ряди, найпоширенішими є представники ряду Лускатки (Lepismatida). Вони живуть у вологих теплих місцях, ведуть нічний спосіб життя; очі в багатьох видів зменшені або взагалі редуковані.

Цукрова лускатка (Lepisma sacchanna) (рис. 380, а) живе в помешканнях людини з високою вологістю (ванні кімнати тощо). Живиться цвільовими грибами, різними органічними рештками з пилу, може виїдати крохмальний клейстер з обкладинок книг, чим інколи завдає шкоди.

Представники ряду Махіліди (Machilida) живуть серед скель, під камінням, живляться лишайниками чи перегноєм (рис. 380, б). Вони здатні стрибати на відстань до 15-20 см.

Рис. 380. Первиннобезкрилі:

а - лускатка Lepisma saccharina (з Гілярова); б - махіліда MachUis sp. (з Догеля)