ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

Основна маса саркодових живе у планктоні або бентосі морів, багато видів поширені також у прісних водоймах і ґрунтах, існує незначна кількість паразитичних видів.

Саркодові не мають постійної форми тіла через те, що вони вкриті лише плазмалемою, але можуть виділяти черепашку. В їхньому життєвому циклі переважають амебоїдні стадії, які здатні утворювати псевдоподії. Джгутики мають лише гамети.

Розрізняють кілька типів псевдоподій: широкі лопатеві - лобоподії, тонкі, нерозгалужені - філоподії, тонкі, анастомозуючі - ретикулоподії (ризоподії) або прямі нерозгалужені з опорними мікротрубочками всередині - аксоподії.