ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ ЛИНЯЮЧІ (ECDYSOZOA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

ПІДТИП ТРАХЕЙНОДИШНІ (TRACHEATA)

НАДКЛАС БАГАТОНІЖКИ (MYRIAPODА)

КЛАС ПАУРОПОДИ (PAUROPODA)

Найменш вивчена група багатоніжок. Майже до середини XIX ст. вони взагалі не були відомі, хоч виявилось, що пауроподи дуже поширені як у Новому, так і в Старому Світі. Описано близько 400 видів.

Вони заселяють верхні шари лісових ґрунтів, живуть під камінням, у компості, деревині, що гниє. Є синантропні види. Пауропод можна назвати карликовими багатоніжками: найменші з них ледь досягають 1 мм, найбільші -1,9 мм.

Будова. Форма тіла частіше видовжена (рис. 353). Головні сегменти злиті не повністю: останній сегмент (шийний) є вільним, без кінцівок. На відміну від інших багатоніжок антени в пауропод розгалужені. Очі відсутні. На голові є пара міцних зазубрених мандибул та одна пара максил. Тулуб складається з 10-12 сегментів, з яких перший або ще два- три позбавлені кінцівок. Кількість тергітів менша, ніж сегментів, тобто в них спостерігається часткове попарне об'єднання сегментів. По боках тіла є п'ять пар довгих чутливих волосків.

У будові травної системи привертають уваїу розвинені м'язи навколо переднього ектодермального відділу. Це дає підставу вважати, що пауроподи висмоктують їжу. Зокрема, відомо, що види Pauropus lanceolatus та Allopauropus gracilis висмоктують гіфи цвілевих грибів. Крім того, серед пауропод є сапрофаги та хижаки.

Органи виділення представлені парою мальпігіевих судин.

Кровоносна система відсутня.

Рис. 353. Пауроподи

(з Гілярова): а - Pauropus chuxleyr, б - Eurypauropus ornatus

Дихальна система має просту будову: від дихалець, розташованих біля основи ніг, відходять пари коротеньких трахейних трубок.

Статева система. Гонади самки й самця мають різну будову: яєчник непарний; сім'яників дві пари. Статеві отвори парні й відкриваються біля основи другої пари ніг.

Розмноження. Пауроподи відкладають яйця, з яких виходять личинки з трьома парами ніг. Після кожного линяння кількість тулубних сегментів збільшується (анаморфоз). У дорослому стані пауроподи не линяють.

Типовий представник пауропод - поширений в Європі вид Pauropus sy Waticus.