ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ ЛИНЯЮЧІ (ECDYSOZOA)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA)

ПІДТИП ТРАХЕЙНОДИШНІ (TRACHEATA)

До цього підтипу належить переважна більшість тварин Землі, які пристосувалися до життя на суходолі та дихання атмосферним повітрям за допомогою трахей. Небагато видів живе у воді, але це вторинноводні тварини, які дихають атмосферним повітрям.

Тіло поділяється на голову та багатосегментний тулуб (у багатоніжок) або на голову, трисегментні груди та посегментоване черевце (у комах). Кінцівки є одногіллястими.

Голова трахейнодишних складається зі злитих разом акрона та кількох сегметів (останнім часом вважають, що їх шість) і має одну пару вусиків (антени), пару верхніх та одну або найчастіше дві пари нижніх щелеп різної будови. На голові також розташовані очі (іноді вони відсутні).

Тулуб може бути багатосегментним, більш-менш гомономним (у багатоніжок) або складатись з трисегментних грудей і черевця (у комах і покрито щелепних).

Для травної системи трахейнодишних характерна наявність слинних залоз і відсутність у середній кишці печінкової, або травної залози. Органи виділення представлені мальпігієвими судинами - довгими сліпо замкненими на кінцях трубочками ектодермального походження, які впадають у кишечник на межі середньої та задньої кишок. У деяких груп зберігаються максилярні залози, подібні до таких у ракоподібних.

Органи дихання представлені трахеями - тоненькими розгалуженими трубочками ектодермального походження, які виникають як глибокі впинання покривів. Вони відкриваються назовні парними отворами - дихальцями, або стигмами, а кінцеві дрібні гілки обплітають усі внутрішні органи, транспортуючи до них кисень.

Трахейнодишні є роздільностатевими. Запліднення сперматофорне або внутрішнє. Розвиток, як правило, відбувається з метаморфозом, переважно епіморфний, інколи (у частини багатоніжок і покритощелепних) - анаморфний.

Важливою особливістю трахейнодишних є комплекс адаптацій до життя на суші: непроникність кутикули; органи повітряного дихання - трахеї; органи виділення та осморегуляції - мальпігієві судини, які утримують воду в організмі; кінцевий продукт виділення - нерозчинна сечова кислота; утворення додаткових оболонок у яєць. Непроникність кутикули досягається двома шляхами: за рахунок її ущільнення й потовщення, як у ківсяків, або за рахунок утворення водонепроникного шару - епікутикули, як у сколопендр і вищих комах.

До підтипу Tracheata належать два надкласи.