ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ДЖГУТИКОВІ

ТИП ОПАЛІНАТИ (OPALINATA)

КЛАС ОПАЛІНОВІ (OPALINATEA)

Опалінові є коменсалами безхвостих амфібій, рідше - рептилій і риб. Це відносно великі багатоядерні джгутикові, усе тіло яких вкрито рядами коротеньких джгутиків (рис. 16). Джгутики рухаються узгоджено, хвиля биття поширюється від переднього кінця клітини до заднього завдяки тому, що кінетосоми джгутиків з'єднані корінцями одна з одною, і джгутиковий апарат працює як єдине ціле. Тіло є плескатим або циліндричним. Ядер багато, усі вони однакові за формою та функціями. Мітохондрії мають трубчасті кристи. Живляться опалінові шляхом піноцитозу.

Рис. 16. Схема життєвого циклу Opalina ranarum (із Суханової):

1 - велика трофічна форма; 2 - поздовжній поділ; 3 - утворення гамонтів шляхом серії палінтомічних поділів; 4 - гамонтоцисти;

5 - вихід із цист і наступні поділи гамонтів у кишечнику пуголовків; 6 - макро- і мікрогамети; 7 - копуляція; 8 - зиготи; 9 - зигоцисти; 10 - мала трофічна форма

Життєвий цикл опалінових є досить складним й узгоджується із життєвим циклом хазяїв. Так, Opalina ranarum, яка живе в задній кишці безхвостих амфібій, у дорослих жаб перебуває на стадії великих багатоядерних форм і розмножується поздовжнім поділом. Навесні, у шлюбний період жаб, опаліни починають швидко розмножуватись шляхом поздовжніх і поперечних поділів, які чергуються, без подальшого росту дочірніх клітин (палінтомія). У результаті утворюються дрібні, видовженої форми особини з невеликою кількістю ядер гамонти. Вони вкриваються оболонкою й перетворюються на галюнтоцисти. Останні разом з екскрементами потрапляють у воду, де згодом їх заковтують пуголовки, які щойно вийшли з ікринок. У кишечнику пуголовків гамонти виходять із цист і локалізуються у прямій кишці. Гамонти багаторазово діляться, в результаті чого шляхом мейозу утворюють гамети - тоненькі дрібні мікрогамети та більші овальні макрогамети. Гамети копулюють (анізогамна копуляція), утворюючи зиготи. Вони вкриваються оболонками, перетворюючись на зигоцисти, які з екскрементами виводяться у воду. Потрапивши разом з їжею в кишечник молодого пуголовка, зигота звільняється з оболонки й повторює стадії гамонта й гамет, які копулюють і знову утворюють зиготу. У пуголовків, які завершують метаморфоз, зиготи відразу дають початок багатоядерним опалінам. При цьому ядро зиготи багаторазово ділиться без поділу цитоплазми, й утворюється молода опаліна, яка поступово набуває характерної для виду форми. Вважають, що розмноження опалін регулюється статевими гормонами хазяїв.