ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ДЖГУТИКОВІ

ТИП ОПАЛІНАТИ (OPALINATA)

Опалінати - коменсали кишечнику холоднокровних хребетних. Це гетеротрофні найпростіші з двома або багатьма джгутиками. У перехідній зоні джгутика розташована подвійна спіраль. Покриви утворено гребінчастою пелікулою. Мітохондрії мають трубчасті кристи. Ядер багато, й усі вони однакові. Життєвий цикл є складним, тісно пов'язаним із життєвим циклом хазяїна. Розмноження може відбуватися нестатевим і статевим шляхом (анізогамна копуляція).

До цього типу належать два класи - Протеромонади (Proteromonadea) та Опалінові (Opalinatea). Розглянемо останній клас.