ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ ЛИНЯЮЧІ (ECDYSOZOA)

ТИП ВОЛОСОВІ (NEMATOMORPHA)

Невелика група червів, для яких характерний личинковий паразитизм. Дорослі волосові - вільноживучі черви, морські чи прісноводні; личинки - паразити комах, а в морських видів - ракоподібних. Описано близько 300 видів, у фауні України відомо лише два види - прісноводний Gordius aquaticus і морський Nectonema agile.

Будова. Тіло видовжене, ниткоподібне, від 10 см до 1,5 м завдовжки, діаметр 1-3 мм. Саме така форма темно-коричневого тіла цих тварин, яка нагадує своєрідний "живий волос", і зумовила їхню назву. Передній кінець тіла заокруглений, на задньому кінці самців є дві лопаті (рис. 281).

Рис. 281. Водяний волос Chordodes:

а - такий, що виходить з таріана (з Догеля); б, в - передній та задній кінці тіла, відповідно(з Парамонова)

Шкірно-м'язовий мішок.

Покриви утворені щільною багатошаровою кутикулою, під якою розташований тонкий шар гіподерми з одним поздовжнім потовщенням - черевним валиком. Під гіподермою залягає суцільний шар поздовжніх м'язів. Змієподібний рух відбувається при взаємодії поздовжньої мускулатури та пружної кутикули, причому, на відміну від нематод, волосові вигинають своє тіло в дорсовентральному напрямі.

Порожнина тіла - схізоцель, у більшій чи меншій мірі заповнена паренхімою, у якій є великі лакуни.

Травна система рудиментарна. Ротовий отвір у більшості видів відсутній, передня кишка не має просвіту й не з’єднується із середньою. Задній відділ кишечнику функціонує як статева клоака - туди відкриваються протоки статевої системи самок і самців. На жодному з етапів розвитку травна система не бере участі в живленні. Молоді личинки, які щойно вийшли з яйця, живуть за рахунок запасів поживних речовин, отриманих від материнського організму. Личинки, які ведуть паразитичний спосіб життя, отримують поживні речовини від організму хазяїна через покриви: саме в цей час кутикула волосових має найбільшу проникність. Дорослі волосові живуть за рахунок поживних речовин, накопичених на личинковій стадії.

Видільна система у волосових відсутня.

Нервова система складається з навкологлоткового нервового кільця та пов'язаного з ним поздовжнього черевного стовбура, який залягає в черевному валику гіподерми. У морських волосових (клас Nectonematoidea) є також і дорсальний нервовий стовбур.

Органи чуття розвинені слабо. У самців є чутливі статеві сосочки, а в деяких видів на передньому кінці тіла є скупчення темного пігменту, що нагадують очі.

Статева система. Волосові роздільностатеві. Статевий диморфізм стосується розмірів тіла (самці дрібніші за самок) і будови заднього кінця тіла. Самки мають два яєчники із численними бічними випинами, від них відходять коротенькі яйцепроводи. Вони з'єднуються, утворюючи непарну матку з невеликим трубчастим сім'яприймачем, яка відкривається в задній відділ кишечнику (статеву клоаку). Самці мають два видовжені ковбасоподібні сім'яники, що тягнуться вздовж тіла. Від них відходять сім'япроводи, які відкриваються в задню частину кишечнику. Є копулятивний орган.

Розмноження. У воді відбувається зустріч статей, при цьому самки виділяють біологічно активні сполуки, які приваблюють самців. Запліднення внутрішнє, під час копуляції самець охоплює задній кінець тіла самки своїм роздвоєним заднім кінцем. Розвиток відбувається з метаморфозом. Після копуляції самка відкладає близько мільйона яєць, з них виходять дрібні личинки (0,1-0,4 мм завдовжки). На передньому кінці тіла личинки є хоботок з гачками (рис. 282, б). Личинка потрапляє в організм хазяїна через покриви за допомогою хоботка або ж проковтується ним. Далі вона мігрує в порожнину тіла хазяїна, а звідти - в мускулатуру чи інші тканини. Цикл розвитку може супроводжуватись зміною хазяїв, якщо хижак з'їдає першого хазяїна. У цих випадках першим хазяїном є дрібні водні комахи (личинки одноденок, бабок, комарів тощо), другим (паратенічні хазяї) - більші за розмірами хижі комахи. Волосові можуть паразитувати не лише у водних членистоногих, а й у наземних (наприклад, багатоніжках, богомолах, тарганах, кониках), але лише у разі їхнього контакту з водою чи при поїданні амфібіонтних комах, зрідка - у п'явках. Морські види волосових паразитують у де- сятиногих раках (краби, креветки, раки-самітники тощо).

Рис. 282. Волосові (з Малахова): а - схема будови самки на поперечному зрізі; б - личинка:

1 - кутикула; 2 - гіподерма; 3 - поздовжні м'язи; 4 - паренхіма; 5 - кишечник;

6 - вентральний нервовий стовбур; 7 - яєчник

В організмі хазяїна личинка може досягати розмірів дорослої особини, але статевої зрілості набуває лише після того, як вона залишає хазяїна й виходить у воду, і після цього хазяїн зазвичай гине.

Тип Nematomorpha поділяється на два класи: Нектонематоідеї (Nectonematoidea) - волосові, життя яких пов'язане з морським середовищем, та Гордіоідеї (Gordioidea), які живуть у прісних водоймах.