ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

ТИП М'ЯКУНИ (MOLLUSCA)

КЛАС ЧЕРЕВОНОГІ (GASTROPODA)

ПІДКЛАС ЗАДНЬОЗЯБРОВІ (OPISTHOBRANCHIA)

Виключно морські черевоногі. Мантійна порожнина невелика, зсунута на правий бік, ктенідій, осфрадій, передсердя та нирка непарні. Ктенідій верхівкою спрямований назад (звідси назва підкласу), іноді він редукований, замість нього утворюються адаптивні зябра, або дихання відбувається поверхнею шкіри (ряд Голозяброві). Нервова система без хіастоневрії. У багатьох з них мантія огортає черепашку. Значних змін зазнає нога. У деяких форм вона редукується, в інших, навпаки, боки ноги розростаються в широкі крилоподібні лопаті, так звані гіараподії, які служать для плавання, як, наприклад, у великих морських зайців (рід Aplysia). Задньозяброві - гермафродити, статева система має більш складну будову, ніж у передньозябрових. Черепашка в задньозя- брових зазнає значних змін.

Більшість видів ряду Покритозяброві (Tectibranchia) мають тонку редуковану черепашку, часто вона прикрита параподіями ноги, як у морських зайців (рис. 243). Часто черепашка стає тонкою, прозорою й не вмішує все тіло слимака, а в більшості вона зовсім зникає.

Активно плаваючі види ряду Крилоногі (Pteropoda) пристосувалися до життя у планктоні: їхнє тіло прозоре, черепашка відсутня, нога перетворилася на плавці. Типовий представник - морський янгол (Сlіоnе Ііmасіnа), поширений у холодних водах північної півкулі (рис. 231, б).

Ряд Голозяброві (Nudibranchia) - повзаючі донні форми, вони не мають черепашки та зябер, на спинній поверхні в них розвиваються адаптивні зябра, наприклад, у Aeolidiapapillosa (рис. 231, в). У деяких видів у порожнини адаптивних зябер вдаються гілки печінки, і на кінчиках зябер накопичуються жалкі капсули гідроїдних поліпів, якими ці тварини живляться. Жалкі капсули не перетравлюються м'якунами, а служать їм для захисту.

Рис. 243. Задньозяброві м'якуни (з Властова й Матьокіна):

а - морський заєць (Aplysia depilans); б - Dertelinia limax з двостулковою черепашкою

Цікавими є види роду Bertelinia (ряд Мішкоязнчні (Saccoglossa)), поширені у тропічних морях (рис. 243, б). Вони мають не суцільну, а двостулкову черепашку; є навіть два м’язи-замикачі. Незважаючи на зовнішню подібність до двостулкових, бертелінії мають добре розвинені голову зі щупальцями, зябру, радулу та інші органи, типові для черевоногих. Личинка має ковпачкоподібну черепашку, яка згодом перетворюється на двостулкову, але на верхівці однієї зі стулок зберігається спіральний ембріональний завиток.