ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ДЖГУТИКОВІ

ТИП БАГАТОДЖГУТИКОВІ (POLYMASTIGOTA)

Полімастиготи - симбіонти різних тварин. Відомо близько 150 видів.

Одноядерні клітини полімастигот мають чотири або більше джгутиків й унікальний для типу комплекс органел - каріомастигонт, який виконує опорно-рухову функцію. До його складу входять кінетосоми, складна система джгутикових корінців та ядро.

У кожному класі спостерігається полімеризація (помноження кількості) джгутиків або всього каріомастигонта. Мітохондрії відсутні. У багатьох паразитичних видів відсутній також апарат Гольджі. Розмножуються вони нестатевим способом.

Тип Polymastigota включає три класи: Дипломонадеї (Diplomonadea), Оксимонади (Oxymonadea) та Парабазалії (Parabasalea). Розглянемо лише класи Дипломонадеї та Парабазалії, серед яких є види, що мають велике медичне та ветеринарне значення.