ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПЕРЕДМОВА

Зоологія безхребетних є однією з найстаріших біологічних дисциплін, яка досить стрімко розвивається й у наш час. В останні десятиліття не лише не знижуються темпи опису нових таксонів безхребетних тварин, в тому числі й високого рангу, включаючи типи та класи, але і з'явились численні публікації, в яких наводяться різні, суттєво інші уявлення про походження та родинні зв'язки різних груп безхребетних, ніж ті, що ще недавно були загальноприйнятими.

Головною метою даного підручника є ознайомлення студентів з розмаїттям безхребетних тварин, що населяють нашу планету, унікальністю їхньої будови, розмноженням, способами життя, поширенням, роллю безхребетних у біологічному кругообігу речовин у біогеоценозах і в житті людини.

У підручнику подано відомості про 13 типів і 20 класів з групи Найпростіші та 25 типів і 63 класи з групи Багатоклітинні безхребетних тварин. Не розглянуто різні теорії щодо філогенетичних зв'язків різних груп безхребетних - їх краще подати в окремому підручнику.

Автори висловлюють щиру подяку академіку НАН України В.І. Монченку, професору В.В. Корнюшину, доктору біологічниих наук І.В. Довгалю за цінні зауваження та поради, надані під час підготовки підручника, а також доценту В.Г. Кононко за допомогу в підготовці його до видання.