ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ІЗ ЗООЛОГІЇ

Модуль 1. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ

Змістовий модуль 1.2. Підцарство одноклітинні (Protozoa). Загальна характеристика

Тема 1.2.4. Тип мікроспоридії (Microspora)

Загальна характеристика типу. Походження, еволюція, палеонтологічні відомості, сучасне різноманіття, географічне поширення, значення у природі та житті людини. Перелік основних таксономічних груп, важливих у житті людини та функціонуванні природних екосистем. Клас мікроспоридії (Microsporea). Дрібні (кілька мікрометрів) внутрішньоклітинні паразити тварин - від найпростіших до хребетних й людини. Найбільша кількість - у членистоногих. Гіперпаразитизм (у грегаринах, трематодах, паразитичних нематодах). В кінці життєвого циклу - одноклітинні спори вкриті єдиною оболонкою з одно- або двоядерним зародком і апаратом екструзії (extrudo - виштовхую) з полярною трубкою. Позбавлені мітохондрій та лізосом. Один клас.

Клас мікроспоридії (Microsporea). Понад 1 тис. видів (2-5 % реально існуючих форм). Вегетативні стадії (спороплазма та меронт) - в цитоплазмі, рідко в ядрі. Зараження через травну систему. Найменші: 1-16 мкм. Спори з тришаровою оболонкою, одно- або двоядерний зародок (спороплазма), поляропласт, задня вакуоля, полярна трубка, полярний якірний диск. Усі органоїди, крім зародка утворюють апарат екструзії. Екструзія до кінця не з’ясована. Ділянка оболонки, що руйнується травними соками хазяїна - всередину спори потрапляє вода, яку всмоктує поляропласт - тиск різко зростає - розкручування та вивертання полярної трубки - блискавично, як постріл. Спороплазми - в інвазованій клітині або у кров’яне русло. Спороплазма в спорі не має мембрани і органоїдів. В клітині хазяїна формує мембрану та органоїди (ендоплазматичну сітку, рибосоми) - меронт (шизонт) - шизогонія, рідше поділ навпіл (два мерогональних покоління) - спорогонія - споронта (друга оболонка, перебудова ядерного апарату): статевий процес із злиттям ядер (автогамія). Перший і другий поділи ядра споронта - мейоз, наступні - мітози. Перебудова ядерного апарата різними способами. Багатоядерний плазмодій - велика кількість споробластів - спори - активація спори - поляропласт збільшуються - перебудова простої клітини споробласта в складно збудовану спору. У окремих видів немає мерогонії, ускладнюється процес спорогонії. Слизовий шар - рівномірно, довгі нитки або короткі місточки між спорами. Кількість спор 10 тис.-100 млн. Патологічні зміни клітин - загибель під час зимівлі, діапаузи, линяння, стресів; рідше - гострі захворювання, швидка смерть. Заселяють клітини з високим рівнем обмінних процесів (секреторні або пухлинні), «гіперпаразити пухлин». Порушують функціонування статевих залоз хазяїна, повна стерильність. Порушення линяння, метаморфозу, діапаузи. Мікроспоридії личинок кровосисних комарів - у дрібних ракоподібних й інших водних тваринах. Nosema bombycis - загибель тутового шовкопряда. N. apis - пронос у бджіл. Близько 80 видів - у прісноводних і морських риб (тріска, оселедець, камбала, вугор, форель), промислові ракоподібні (раки, краби, креветки), мідії. П’ять видів мікроспоридій уражуюсь теплокровних тварин; людину - Encephalitozoon cuniculus. 30 % хворих на СНІД гинуть від мікроспоридіозу. Близько 70 % видів - у членистоногих, комахах-кровососах, шкідниках лісу або культурних рослин. Біологічна боротьба з шкідливими безхребетними.