ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

РОЗДІЛ 2. ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ -VERTEBRATA, SEU CRANIATA

2.2. Визначення представників круглоротих

Контрольні запитання

1. Загальна характеристика круглоротих.

2. Зовнішня будова круглоротих.

3. Будова покривів круглоротих.

4. Травна система круглоротих.

5. Дихальна система круглоротих.

6. Видільна система круглоротих.

7. Кровоносна система круглоротих.

8. Нервова система круглоротих.

9. Статева система круглоротих.

10. Будова личинки круглоротих.

11. Способи життя круглоротих.

12. Розмноження та розвиток.

13. Значення круглоротих в природі та житті людини.

14. Особливості організації міног.

15. Особливості організації міксин.

16. Будова ротового апарату міноги.

19. Значення круглоротих в природі та житті людини.

20. Порівняльна характеристика будови ланцетника та піскорийки

21. Порівняльна характеристика дихальної системи міног і міксин.

22. Порівняльна характеристика нервової системи ланцетника та міног.

23. Порівняльна характеристика видільної системи ланцетника і міног.

24. Органи чуття у крпуглоротих.

25. Будова ока та особливості акомодації у риб.

26. Будова та функції бічної лінії.

27. Порівняльна характеристика скелету ланцетника, міног і риб