МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 2. МОРФОЛОГІЯ І БУДОВА БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ

Запитання для самоконтролю

1. З яких основних частин складається світлопольний мікроскоп?

2. Як визначити загальне збільшення та роздільну здатність світлового мікроскопа?

3. Наведіть принципи фазово-контрастної, люмінесцентної та електронної мікроскопії.

4. Назвіть морфологічні типи бактерій та представників.

5. У чому полягають особливості нуклеоїду прокаріотів?

6. Наведіть відмінності будови клітинної стінки грампозитивних та грамнегативних бактерій.

7. Яка будова пептидоглікану та які його функції?

8. Назвіть відмінності протопластів, сферопластів та L-форм.

9. Розкажіть про синтез, хімічну будову, та функції капсул.

10. Що являють собою поверхневі структури та яке їх значення?

11. Опишіть будову цитоплазматичної мембрани та внутрішньомембранних утворень.

12. Розкажіть про внутрішньоцитоплазматичні структури прокаріотів, їхню будову та функції.

13. Назвіть морфологічно диференційовані структури прокаріотів.

14. Що являє собою локомоторний орган у бактерій?