МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ЛЮДИНОЮ

Практичне застосування біохімічної діяльності мікроорганізмів має тисячолітню історію. Найдавніші виробництва, такі як пекарство, виноробство, пивоваріння, приготування оцту та молочних продуктів, ґрунтуються на процесах бактеріального бродіння. Сьогодні мікроорганізми використовують у харчовій промисловості, медицині, мікробному синтезі, сільському господарстві, біогеотехнологіях, для біоремедіації довкілля.

Традиційні мікробіологічні виробництва та сучасні технології з використанням мікроорганізмів є невід'ємною складовою біотехнології. У промисловості знайшли застосування як прокаріотичні організми (бактерії, актиноміцети), так і еукаріотичні (міцеліальні гриби, дріжджі). Мікробіологічні виробництва складаються з певних етапів:

1. Отримання та збереження мікроорганізмів, продуцентів певних речовин.

2. Розробка оптимальних поживних середовищ та режимів культивування.

3. Проведення культивування.

4. Отримання готового продукту.

Перший етап - найголовніший. За допомогою селекції і генетичної інженерії створюються та впроваджуються у виробництво високоактивні штами мікроорганізмів. Промислові штами мають відповідати таким вимогам:

- швидко синтезувати чи перетворювати певні речовини;

- швидко розмножуватися;

- мати стабільний метаболізм в умовах виробництва;

- рости на дешевих субстратах;

- бути стійкими до фагів;

- бути безпечними для людей і довкілля.

Створення технологій з використанням мікроорганізмів є економічно вигідним, екологічно безпечним та надзвичайно перспективним.