МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 11. АНТИБІОТИКИ. ПРОБІОТИКИ

Запитання для самоконтролю

1. Що таке антибіотики? Чим вони відрізняються від інших хіміопрепаратів?

2. На які групи поділяються антибіотики за механізмом дії? Наведіть приклади представників цих груп.

3. Які існують особливості будови β-лактамних антибіотиків? Чому були створені їх напівсинтетичні похідні?

4. Класичні та некласичні β-лактами. Що їх об'єднує та розрізняє?

5. Назвіть особливості будови аміноглікозидних антибіотиків. Які аміноглікозиди утворюються не актиноміцетами, а бактеріями інших родів?

6. Які особливості будови та спектра дії тетрациклінів?

7. Назвіть особливості будови та переваги застосування макролідних неполієнових антибіотиків.

8. Полієнові макроліди: особливості будови, спектру та механізму дії.

9. Якими шляхами порушують функцію мембран мембраноактивні антибіотики? Наведіть приклади.

10. Які особливості будови та механізмів дії нуклеотропних антибіотиків? Наведіть приклади.

11. Чим забезпечується вибірковість дії рифаміцинів? Який їх досвід застосування?

12. Що таке антибіотикорезистентність? Її особливості в сучасних умовах.

13. Якими біохімічними та генетичними шляхами формується антибіотикорезистентність? Наведіть приклади.

14. Які існують шляхи запобігання та подолання розвитку антибіотикорезистентності.

15. Як геноміка сприятиме створенню нових антибіотиків?

16. Що таке пробіотики, пребіотики, конбіотики?

17. Які мікроорганізми входять до складу пробіотиків?

18. Яким вимогам повинні відповідати мікроорганізми, що входять до складу пробіотиків?