МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 10. ІНФЕКЦІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає різниця між поняттями "патогенність" та "вірулентність"?

2. Що саме називають "факторами патогенності"?

3. Які особливості генетичного кодування факторів патогенності?

4. Чому саме у грамнегативних мікроорганізмів існує декілька типів систем секреції?

5. Як пояснити необхідність регуляції експресії генів за принципом "quorum sensing" у бактерій?