МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 9. РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У КРУГООБІГУ РЕЧОВИН У ПРИРОДІ

Запитання для самоконтролю

1. Як називають процес розкладу азотовмісних органічних сполук з утворенням аміаку?

2. Що відбувається у процесі нітрифікації? Які мікроорганізми беруть у цьому участь?

3. Що відбувається з нітратами ґрунту?

4. Назвіть симбіотичних і вільноживучих азотофіксаторів.

5. Розкажіть про функції та будову нітрогеназного комплексу.

6. Опишіть основні процеси, які відбуваються при трансформації мікроорганізмами сполук сірки, заліза, фосфору, вуглецю.