МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 8. МІКРООРГАНІЗМИ І ДОВКІЛЛЯ

Запитання для самоконтролю

1. На які групи поділяють мікроорганізми залежно від діапазону температур їх існування?

2. Які фізичні фактори і яким чином здійснюють свій вплив на прокаріотичні організми?

3. Як називають мікроорганізми, що живуть у діапазоні pH від 1,0 до 6,0 (від 8 до 11)?

4. На які групи поділяють токсичні речовини за типом дії на клітину?

5. Назвіть особливості мікробіоти ґрунту.

6. Як оцінюють ступінь забруднення питної води?

7. Які методи використовують для дослідження мікрофлори повітря, у чому їх суть?

8. Дайте визначення поняттям та наведіть приклади: мутуалізму, синтрофії, коменсалізму, синергізму, пасивному та активному антагонізму.

9. Розкажіть про особливості взаємовідносин мікроорганізмів з рослинами.

10. Дайте визначення поняттям "нормальна мікрофлора" та "дисбактеріоз".

11. Які мікроорганізми в нормі виявляються на шкірі, кон'юнктиві, дихальних шляхах, сечостатевій системі, шлунково-кишковому тракті?