МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГІЇ АНАЕРОБНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Запитання для самоконтролю

1. Як поділяють мікроорганізми за їх відношенням до кисню і за типом термінального акцептора електронів?

2. Який тип фосфорилювання притаманний бактеріям- бродильникам?

3. Які реакції приводять до утворення АТФ при бродінні?

4. Які речовини є термінальними акцепторами електронів при бродінні, їх походження?

5. Чому у процесах бродіння накопичується велика кількість багатих на енергію продуктів?

6. За яких типів бродіння акцепторами електронів є піруват, оцтовий альдегід, 3-фосфогліцериновий альдегід, щавлево-оцтова кислота, ацетоацетил-КоА?

7. Які особливості будови дихального ланцюга в бактерій, що здійснюють анаеробне дихання?

8. Назвіть високо- та низькопотенційні типи анаеробного дихання.

9. Які особливості утворення градієнта протонів у сульфатредукторів?

10. Як поділяють сульфатредуктори за відношенням до ацетату?

11. Як використовують шлях ацетил-КоА гомоацетогени, сульфатредуктори та метаногени?

12. У чому полягає суть метаногенезу на різних субстратах?