МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 5. МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть складові частини метаболізму. Через які сполуки здійснюється зв'язок між реакціями катаболізму та анаболізму? Назвіть метаболічні шляхи, які можна вважати амфіболічними. Яка функція анаплеротичних реакцій?

2. Назвіть етапи розщеплення гексоз хемоорганотрофними мікроорганізмами. На яких етапах АТФ синтезується в результаті субстратного, а на яких - окисного фосфорилювання?

3. Порівняйте три шляхи розщеплення гексоз у мікроорганізмів за виходом АТФ та відновлених еквівалентів.

4. Назвіть подібні риси та відмінності в будові та функціонуванні дихальних ланцюгів хемооргано- та хемолітотрофних мікроорганізмів. Чим можна пояснити низький вихід біомаси при рості хемолітотрофних мікроорганізмів?

5. Яке значення екзогенних донорів електронів для фототрофних мікроорганізмів. Які метаболіти утворюються при використанні фототрофами відновлених сполук сірки та води як екзогенних донорів електронів?

6. У яких мікроорганізмів фотосинтез здійснюється за допомогою каротиноїдів? Яким чином фотореакції сприяють виживанню цих мікроорганізмів у екстремальних умовах довкілля?

7. Яку функцію в бактеріальній клітині виконує гідрогеназний комплекс? Чому фіксування азоту потребує великих витрат енергії?

8. Якими шляхами мікроорганізми утилізують вуглекислий газ, формальдегід, ацетат?