МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 1. ВІДКРИТТЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА РОЗВИТОК МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Запитання для самоконтролю

1. Кому і коли належить честь відкриття мікроорганізмів?

2. Які дослідники зробили внесок у розвиток морфологічного етапу в мікробіології?

3. Назвіть основні напрями досліджень Луї Пастера.

4. Якими роботами відзначився в медичній мікробіології Роберт Кох?

5. Назвіть основні відкриття Іллі Мечникова.

6. Які вчені вважаються засновниками еколого- фізіологічного напряму розвитку мікробіології?

7. Назвіть вітчизняних учених, які зробили вагомий внесок у розвиток мікробіології.