МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 5. МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ

Типи метаболізму мікроорганізмів

Для мікроорганізмів характерна різноманітність типів метаболізму. Це забезпечує їм виживання в різних, часто екстремальних, умовах довкілля, дозволяє легко пристосовуватися до зміни зовнішніх чинників середовища і зумовлює надзвичайно великий ареал поширення. Речовини, що поглинаються мікроорганізмами, забезпечують їх енергією, необхідною для активного біосинтезу та рухливості, електронами для функціонування електрон-транспортних ланцюгів та утворення відновлених еквівалентів (НАДН2) і вуглецем, який є основним компонентом клітини.

Тип метаболізму мікроорганізмів визначається трьома показниками:

- джерелом енергії;

- джерелом (донором) електронів;

- джерелом вуглецю.

За джерелом енергії мікроорганізми поділяють на хемо- та фототрофи. Хемотрофи одержують енергію за рахунок хімічних реакцій, а фототрофи - у результаті перетворення енергії світла.

За походженням джерела (донора) електронів мікроорганізми поділяють на органо- та літотрофи. Органотрофи одержують електрони з органічних сполук (цукрів, органічних кислот, спиртів, амінокислот), а літотрофи - з неорганічних (амонію, нітриту, сульфіду, тіосульфату, тетратіонату, молекулярного водню, заліза-ІІ).

За походженням джерела вуглецю мікроорганізми поділяють на авто- та гетеротрофи. Автотрофи споживають неорганічні джерела вуглецю (діоксид вуглецю, карбонати), а гетеротрофи - органічні (цукри, органічні кислоти, спирти, амінокислоти).

Мікроорганізмам, на відміну від вищих організмів, притаманне різне комбінування цих трьох показників, що, власне, і забезпечує різноманітність їхнього метаболізму (табл. 5.2). Загальна назва, що характеризує метаболічні особливості мікроорганізмів, складається з чотирьох коренів, наприклад хемо-літо-авто-трофи:

- перший корінь указує на джерело енергії, яку використовує мікроорганізм;

- другий - на походження електронів;

- третій - на джерело вуглецю;

- четвертий походить від грецького trophe - живлення.

Таблиця 5.2. Типи метаболізму мікроорганізмів

Джерела енергії

Енергія хімічних реакцій

Джерела (донори)

електронів

Джерела вуглецю

Органічні речовини

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Хемоорганогетеротрофи

Хемоорганоавтотрофи

Неорганічні речовини

Хемолітогетеротрофи

Хемолітоавтотрофи

Енергія світла

Органічні речовини

Фотоорганогетеротрофи

Фотоорганоавтотрофи

Неорганічні речовини

Фотолітогетеротрофи

Фотолітоавтотрофи

У науковій літературі не завжди тип метаболізму мікроорганізмів називають повністю. Скорочену назву метаболізму (хемо-, фото-, органо-, літо-, авто- чи гетеротрофи) вживають у тих випадках, коли важливо наголосити лише на походженні джерела енергії, донора електронів, або джерела вуглецю для певних мікроорганізмів.

Залежно від умов довкілля мікроорганізми можуть переключатися з одного типу метаболізму на інший. Наприклад, пурпурні бактерії в анаеробних умовах на світлі мають фотолітотрофний метаболізм, у темряві у присутності кисню - хемоорганотрофний, у темряві без кисню - хемоорганотрофне сульфатне або нітратне дихання. Мікроорганізми, які можуть переходити з одного типу метаболізму на інший, називають міксотрофами.