МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 4. ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ

Запитання для самоконтролю

1. Що вивчає генетика бактерій?

2. Дайте характеристику генетичному апарату бактерій.

3. Які механізми лежать в основі реплікації бактеріальної хромосоми?

4. Що лежить в основі модифікаційної мінливості бактерій?

5. У чому суть R-S дисоціацій у бактерій?

6. Дайте характеристику мутаціям і репараціям, що є в бактерій. Як класифікують мутації?

7. Які форми генетичних рекомбінацій властиві бактеріям? Який їх механізм?

8. Дайте характеристику позахромосомним факторам спадковості, притаманним бактеріям.

9. Яке практичне значення вчення про генетику бактерій?