МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 3. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ

Запитання для самоконтролю

1. Опишіть мономорфний, диморфний і поліморфний клітинні цикли.

2. Опишіть ріст мікробної популяції в періодичній системі культивування.

3. Як визначити валову швидкість росту, питому швидкість росту, час генерації, швидкість розмноження, економічний коефіцієнт у періодичній системі.

4. Як забезпечити безперервне культивування мікробної популяції?