Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина І. Загальна мікробіологія

ВСТУП ДО МІКРОБІОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЇ. МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

  ВСТУП ДО МІКРОБІОЛОГІЇ. МІКРОБІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЇ

  СИСТЕМАТИКА, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА МІКРООРГАНІЗМІВ

  МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ

    БУДОВА БАКТЕРІАЛЬНОЇ КЛІТИНИ

    ХАРАКТЕРИСТИКА НЕТИПОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРУП БАКТЕРІЙ

    КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ ТА НАЙПРОСТІШИХ

    КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ ІПРІОНІВ

  ХІМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ

  ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

МІКРОБИ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. ГЕНЕТИКА ТА МІНЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ. БАКТЕРІОФАГИ. АНТИБІОТИКИ

  ПОШИРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДІ

  НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

  ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА МІКРООРГАНІЗМИ

  МЕТОДИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

  ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

  АНТИБІОТИКИ ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

УЧЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЮ

УЧЕННЯ ПРО ІМУНІТЕТ. СПЕЦИФІЧНА ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ІМУНОТЕРАПІЯ. АЛЕРГІЯ ТА АНАФІЛАКСІЯ

  НАБУТИЙ ІМУНІТЕТ. СТРУКТУРА ІМУННОЇ СИСТЕМИ

  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУНІТЕТУ

  РЕАКЦІЇ ІМУНІТЕТУ, ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

  СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ІМУНОТЕРАПІЯ

  АЛЕРГІЯ ТА АНАФІЛАКСІЯ

Частина IІ. Спеціальна мікробіологія

ПАТОГЕННІ КОКИ

ЗБУДНИКИ КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

КОРИНЕБАКТЕРІЇ. БОРДЕТЕЛИ. МІКОБАКТЕРІЇ

ЗБУДНИКИ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ. ПАТОГЕННІ КЛОСТРИДІЇ. ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ. РИКЕТСІЇ

  ЗБУДНИКИ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ

    ЗБУДНИК ЧУМИ (YERSINIA PESTIS)

    ЗБУДНИК ТУЛЯРЕМІЇ (FRANCISELLA TULARENSIS)

    ЗБУДНИКИ БРУЦЕЛЬОЗУ (РІД BRUCELLA)

    ЗБУДНИК СИБІРКИ (BACILLUS ANTHRACIS)

  ПАТОГЕННІ КЛОСТРИДІЇ

    ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА ПРАВЦЯ (С. TETANI)

    ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА БОТУЛІЗМУ (С. BOTULINUM)

    ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКІВ АНАЕРОБНОЇ ІНФЕКЦІЇ (ГАЗОВОЇ ГАНГРЕНИ)

  ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ (SPIROCHAETALES)

    ЗБУДНИК СИФІЛІСУ (TREPONEMA PALLIDUM)

    КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗБУДНИКІВ ПОВОРОТНОГО ТИФУ

    КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛЕПТОСПІРИ (LEPTOSPIRA INTERROGANS)

  РИКЕТСІЇ (РІД RICKETTSIA)

    ЗБУДНИК ВИСИПНОГО ТИФУ (R. PROWAZEKII)

ВІРУСИ

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

  ВЗАЄМОДІЯ ВІРУСУ З КЛІТИНОЮ ХАЗЯЇНА

  ВІРУС ГРИПУ (РОДИНА ОРТОМІКСОВІРУСІВ)

  ВІРУС ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ (РОДИНА ПАРАМІКСОВІРУСІВ)

  ВІРУС КОРУ (РІД МОРБІЛІВІРУСІВ, РОДИНА ПАРАМІКСОВІРУСІВ)

  ВІРУС СКАЗУ. РАБДОВІРУСИ

  ВІРУС ПОЛІОМІЄЛІТУ. ВІРУСИ КОКСАКІ ТА ECHO

  ВІРУС НАТУРАЛЬНОЇ ВІСПИ

  ВІРУСИ ГЕПАТИТІВ

  РЕТРОВІРУСИ

    ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ

  ОНКОГЕННІ ВІРУСИ

Частина IIІ. Практичні заняття з предмета “Мікробіологія з основами вірусології та імунології”

Практичне заняття № 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ. ПРАВИЛА РОБОТИ. РОБОТА З МІКРОСКОПОМ

Практичне заняття № 2. МІКРОСКОПІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Практичне заняття № 3. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Практичне заняття № 4. СТЕРИЛІЗАЦІЯ. ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Практичне заняття № 5. СЕРОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ. СЕРОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ

Практичне заняття № 6. ВАКЦИНИ. СИРОВАТКИ. АЛЕРГІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Практичне заняття № 7. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З РОЗДІЛУ “ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ”

Практичне заняття № 8. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБОРУ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ КОКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ

Практичне заняття № 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБОРУ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ