Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина І. Загальна мікробіологія

ВСТУП ДО МІКРОБІОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЇ. МОРФОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

ХІМІЧНИЙ СКЛАД МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ

Хімічний склад мікробних клітин мало чим відрізняється від складу клітин евкаріотів (табл. 2).

Таблиця 2. Хімічний склад мікробної клітини

Компоненти

Вміст у мікробній клітині, %

Вміст у клітині ссавців, %

Н2О

70

70

Неорганічні іони (Na+ , К+, Mg+2, Са+2, Сl-)

1

1

Різні низькомолекулярні метаболіти

3

3

Білки

15

18

РНК

6

1,1

ДНК

1,0

0,25

Фосфоліпіди

2

3

Інші ліпіди

2

Полісахариди

2

2

Як видно з табл. 2, мікробна клітина складається переважно з води. Сухий залишок (15—30 %) формується з білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, полісахаридів, низькомолекулярних речовин і солей. Основну його масу складають білки. Прості білки називають протеїнами, складні — протеїдами. Білки, які зв'язані з нуклеїновими кислотами, називають нуклеопротеїдами, вуглеводами — глікопротеїдами, ліпідами — ліпопротеїдами, залізом і міддю — хромопротеїдами. Але за структурою хімічні речовини мікроорганізмів відрізняються від таких, що містяться в клітинах макроорганізмів. У мікроорганізмів є речовини (пептидоглікан, тейхоєві кислоти), яких немає в клітинах макроорганізмів. Тому ці речовини є чужорідними для людини, що обумовлює їх хвороботворні властивості. Особливості хімічної будови мікробної клітини враховують при створенні препаратів для лікування інфекційних хвороб, під час діагностики захворювань та при знезаражуванні мікроорганізмів.