Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина IIІ. Практичні заняття з предмета “Мікробіологія з основами вірусології та імунології”

Практичне заняття № 7. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ З РОЗДІЛУ “ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ”

Мета

- систематизувати теоретичні знання та провести контроль практичних навичок з розділу "Загальна мікробіологія".

Оснащення: предметні скельця, бульйонна культура (Е. соlі), агарова культура (Е. соlі, стафілокока), патологічний матеріал (кров, гній, мокротиння), ізотонічний розчин натрію хлориду, барвники за Грамом, метиленовий синій, мікроскопи, живильні середовища з посівами (МПА, МПБ, ЖСА, КА, Ендо), стерильні чашки з живильними середовищами (МПА, Ендо), бакпетлі, стерильні пастерівські та градуйовані піпетки, чистий посуд (чашки Петрі, пробірки, корки, піпетки), пакувальний папір, дезінфекційні речовини (хлорне вапно, хлорамін, фенол), терези, папір, вата, марля, бинти, колючо-ріжучий інструментарій, шприци, апаратура для стерилізації, вакцини, сироватки, гамма-глобуліни, досліджувана сироватка хворого, діагностикум, діагностична сироватка, 0,2 % і 3 % розчин хлораміну.

Рекомендації щодо проведення модульного контролю

Форму проведення заняття визначає викладач. Пропонуємо орієнтовну форму — семінар-практикум, який включає два етапи:

1) тестовий контроль теоретичних знань;

2) контроль професійних практичних навичок.

Варіанти тестів (зразок)

1. Споротворні палички (облігатні анаероби):

а) клостридії;

б) бактерії;

в) спірохети;

г) мікоплазми.

2. Стан, при якому збудник циркулює в крові, але не розмножується:

а) бактеріоносійство;

б) бактеріемія;

в) дисбактеріоз;

г) сепсис.

3. Кров на серологічні реакції беруть:

а) наприкінці 1-го тижня захворювання;

б) з 1-ї доби захворювання;

в) на 3-тю добу захворювання;

г) значення не має.

4. Повернення симптомів захворювання без додаткового зараження:

а) реінфекція;

б) вторинна інфекція;

в) суперінфекція;

г) рецидив.

Варіанти завдань для контролю практичних навичок (зразок)

1. Приготуйте препарат з агарової культури.

2. Забарвте препарат за Грамом.

3. Визначте під мікроскопом морфологію та тинкторіальні властивості мікроорганізмів.

4. Зробіть посів бакпетлею на середовище МПА.

5. Охарактеризуйте культуральні властивості мікроорганізмів на щільному середовищі.

6. Проведіть дезінфекцію рук.

Примітка: студент має відповісти на 60 тестових запитань і виконати 1 завдання для контролю практичних навичок.

Домашнє завдання

Підготуватися до практичного заняття № 8.

Рекомендації щодо самопідготовки до практичного заняття № 8

I. Ознайомтеся з темою і метою заняття, запишіть його тему і план у щоденник.

II. Вивчіть тему "Патогенні коки".

III. Дайте відповіді на запитання та тести, розв'яжіть ситуаційні задачі, які наведено в кінці теми.

Література. Основна

Люта В. А., Заговора Г. І. Мікробіологія з основами вірусології та імунології.— К.: Здоров'я, 2001.— С. 116—134.

Додаткова

Ситник І. О., Климнюк С. I., Творко М. С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія.— Тернопіль: Укрмедкнига, 1988.— С. 242—261.