Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина IIІ. Практичні заняття з предмета “Мікробіологія з основами вірусології та імунології”

Практичне заняття № 3. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета

Знати:

- фізіологію мікроорганізмів, суть мікробіологічного методу лабораторної діагностики;

- класифікацію живильних середовищ та вимоги до них;

- умови культивування мікроорганізмів;

- методи вивчення культуральних і біохімічних властивостей мікроорганізмів.

Уміти проводити посів матеріалу на живильні середовища.

Оснащення: набір сухих живильних середовищ, МПА, середовище Ендо, КА, ЖСА (у чашках), МПБ (у пробірці), ряд Гісса; середовища з культурою мікроорганізмів (МПБ, МПА, Ендо, КА, ЖСА, ряд Гісса), бакпетлі, таблиці ("Культуральні властивості мікроорганізмів", "Ферментативні властивості мікроорганізмів").

План

I. Ознайомлення з живильними середовищами.

II. Посів патологічного матеріалу на живильні середовища, культивування мікроорганізмів.

III. Принципи виділення чистої культури мікроорганізмів, їх ідентифікація.

IV. Вивчення культуральних і ферментативних властивостей мікроорганізмів.

Хід заняття

Мікробіологічний метод діагностики ґрунтується на посіві патологічного матеріалу на живильні середовища, виділенні чистої культури мікроорганізмів і її ідентифікації.

I. Ознайомлення з живильними середовищами.

Живильні середовища випускають у флаконах з темного скла або непрозорих пакетах (середовища чутливі до світла). Кришки флаконів заливають парафіном, пакети щільно закривають (середовища гігроскопічні). На етикетці вказують назву, призначення, склад, спосіб приготування, термін і умови зберігання, серію.

Перед застосуванням живильні середовища готують згідно з інструкцією, розливають у стерильний посуд в асептичних умовах, підписують назву.

Завдання № 1. Ознайомтеся з формою випуску живильних середовищ, умовами зберігання та способами їх приготування.

II. Посів на живильні середовища, культивування.

Завдання № 2. Вивчіть методику посіву. Проведіть посів на щільне та рідке живильні середовища бакпетлею і поставте в термостат.

Увага! Посів проводити в асептичних умовах (швидко, не розмовляти, не робити зайвих рухів, посіви тримати біля полум'я пальника на відстані до 10 см). Дотримуватися правил техніки безпеки!

Алгоритм «Техніка посіву на щільне середовище бакпетлею»:

· візьміть пробірку з культурою в ліву руку та нахиліть її вправо;

· простерилізуйте бакпетлю (тримайте її як авторучку);

· зніміть корок з пробірки мізинцем правої руки;

· зафламбуйте край пробірки в полум'ї пальника;

· уведіть петлю в пробірку та остудіть її, доторкнувшись до внутрішньої стінки пробірки;

· візьміть матеріал бакпетлею;

· зафламбуйте край пробірки, закрийте її корком і поставте в штатив;

· відкрийте (трохи) чашку Петрі лівою рукою; проведіть посів матеріалу штрихами по поверхні щільного давильного середовища;

· закрийте чашку Петрі, на її дні напишіть номер, на кришці — назву середовища;

· простерилізуйте бакпетлю; поставте бакпетлю в штатив;

· чашку з посівом поставте в термостат доверху дном, встановіть відповідний температурний режим.

Алгоритм «Техніка посіву па рідке середовище бакпетлею»:

· візьміть стерильною бакпетлею досліджуваний матеріал; візьміть у ліву руку пробірку з рідким середовищем, нахиліть її вправо;

· зніміть мізинцем правої руки корок, зафламбуйте краї пробірки;

· уведіть петлю з матеріалом у пробірку (не торкаючись поверхні пробірки);

· розітріть матеріал на стінці пробірки та змийте його живильним середовищем;

· зафламбуйте край пробірки і корок, закрийте пробірку;

· знезаразьте бакпетлю, поставте її в штатив;

· напишіть номер на пробірці, назву середовища;

· поставте пробірку в штатив, пізніше — у термостат.

ІІІ. Принципи виділення чистої культури мікроорганізмів, їх ідентифікація.

Виділення чистої культури та її ідентифікацію проводять у кілька етапів:

1-й етап — посів патологічного матеріалу на живильні середовища з метою виділення ізольованих колоній;

2-й етап — вивчення характеру росту мікробів на живильних середовищах, відбір характерних колоній. Вивчення морфології та тинкторіальних властивостей. Пересів підозрілих колоній з метою виділення чистої культури;

3-й етап — перевірка чистоти виділеної культури.

4-й етап — вивчення ферментативних властивостей мікроорганізмів на живильних середовищах, їх антигенної структури.

IV. Вивчення культуральних та ферментативних властивостей мікроорганізмів на живильних середовищах.

Завдання № 3. Вивчіть культуральні властивості мікроорганізмів.

На рідких живильних середовищах спостерігаються рівномірне помутніння, поверхневий ріст у вигляді плівки, пристінковий або придонний ріст, осад на дні.

На щільних живильних середовищах бактерії утворюють колонії. Колонія — це видиме скупчення мікроорганізмів, що виникає внаслідок розмноження однієї мікробної клітини.

Колонії характеризуються такими ознаками:

1. У прохідному світлі:

· розміром (великі, середні, малі, точкові);

· формою (круглі, амебоподібні, ризоїдні);

· формою краю (рівний, зубчастий, хвилястий, зазубрений, фестончастий);

· прозорістю (прозорі, напівпрозорі, непрозорі);

2. У відбитому світлі:

· поверхнею (гладенькі, шорсткі);

· рельєфом (куполоподібні, краплеподібні, плоскі, трапецієподібні, з вдавленим центром, із сосочком);

· структурою (гіалінові, волокнисті, зернисті);

· кольором (залежно від пігментоутворення, а також здатності розщеплювати певні речовини середовища);

· консистенцією (пастоподібні, в'язкі, сухі, крихкі та ін.).

Завдання № 4. Вивчіть морфологію та тинкторіальні властивості мікроорганізмів.

Завдання № 5. Вивчіть ферментативні властивості мікроорганізмів, визначте їх на середовищах Гісса, Ендо, КА та ЖСА.

Контрольні запитання

1. Класифікація мікроорганізмів за типом живлення та дихання.

2. Класифікація живильних середовищ, їх призначення.

3. Вимоги до живильних середовищ.

4. Культуральні властивості мікроорганізмів.

5. Ферментативні властивості мікроорганізмів. На яких живильних середовищах вивчають сахаролітичні, протеолітичні та гемолітичні властивості, плазмокоагулазну та лецитиназнy активність?

6. Техніка посіву патологічного матеріалу на живильні середовища.

Домашнє завдання

1. Оформити щоденник.

2. Підготуватися до практичного заняття № 4.

Рекомендації щодо самопідготовки до практичного заняття № 4

І. Ознайомтеся з темою та метою практичного заняття № 4, запишіть у щоденник тему і план заняття.

ІІ. Вивчіть тему "Мікроби та навколишнє середовище. Генетика та мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики".

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, тести та розв'яжіть ситуаційні задачі, що наведені в кінці теми (посібник із теорії, с. 66—67).

Література. Основна

Люта В. А., Заговора Г. І. Мікробіологія з основами вірусології та імунології.— К.: Здоров'я, 2001.— С. 44—67.

Додаткова

Ситник І. О., Климнюк С. І, Творко М. С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія.— Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.— С. 108—124, 127—129, 129—132, 134—137, 224—240.