Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина IІ. Спеціальна мікробіологія

ЗБУДНИКИ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ. ПАТОГЕННІ КЛОСТРИДІЇ. ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ. РИКЕТСІЇ

РИКЕТСІЇ (РІД RICKETTSIA)

Рикетсії — це поліморфні грамнегативні мікроорганізми, які добре забарвлюються за Романовським—Гімзою та Цілем—Нільсеном (мал. 30; морфологія і особливості фізіології рикетсій). Серед них є патогенні та непатогенні мікроорганізми. Рикетсії є збудниками таких захворювань, як висипний тиф, марсельська гарячка, ку-гарячка та ін.

Мал. 30. Рикетсії: а — у чистій культурі; б — електронна мікроскопія

ЗБУДНИК ВИСИПНОГО ТИФУ (R. PROWAZEKII)

Збудником висипного тифу є рикетсії Провачека. Це гантелеподібні мікроорганізми розміром 0,3—0,6 мкм, добре забарвлюються феноловим фуксином у червоний колір.

Культивуються в жовтковому мішку курячого ембріона.

Резистентність. У висушених і непошкоджених вошах зберігаються до 30 діб, у фекаліях вошей — до 6 діб. За температури 50 °С гинуть через 15 хв, 100 °С — через 30 с. Чутливі до всіх дезінфекційних засобів.

Джерело інфекції — хворий, переносники — воші. Насмоктавшись крові хворого, воша на 3—10-й день стає заразною (рикетсії розвиваються в клітинах епітелію слизової оболонки кишечника воші). Клітини руйнуються, збудник разом із випорожненнями потрапляє на шкіру, одяг. Зараження відбувається не при укусі вошей, а при втиранні рикетсій, які виділяються під час дефекації, або при роздавлюванні воші (рикетсії потрапляють в організм людини через мікротравми на шкірі та слизових оболонках).

Імунітет стійкий. Можливі рецидиви захворювання. Таку форму висипного тифу називають хворобою Брілла. Рецидиви провокують (у носіїв) переохолодження, перевтома, голодування.

Матеріал для дослідження — кров.

Лабораторна діагностика. Реакція аглютинації з рикетсіями Провачека (реакція Вейля—Фелікса), РЗК, РИГА, РІФ.

Лікування. Призначають антибіотики (тетрациклін, левоміцетин).

Сульфаніламідні препарати протипоказані, оскільки вони посилюють ріст рикетсій.

Специфічна профілактика. Проводять вакцинацію хімічною висипнотифозною вакциною.

Неспецифічна профілактика — боротьба з педикульозом, рання діагностика, нагляд за контактними та ін.

Запитання для самоконтролю

1. Морфологія та біологічні властивості збудників чуми, туляремії, бруцельозу та сибірки. Назвіть характерні відмінності.

2. Джерела інфекції, шляхи передачі збудників чуми, туляремії, бруцельозу та сибірки. Вхідні ворота інфекції.

3. Який матеріал беруть для дослідження за підозри на ОНІ? Яких правил слід дотримуватися під час забору та транспортування патологічного матеріалу?

Виконати письмово

1. Складіть таблицю "Порівняльна характеристика клостридій": назва збудника, захворювання, морфологія (малюнок), умови культивування, шляхи проникнення в організм, дія екзотоксину на організм, матеріал для дослідження, методи діагностики.

2. Як правильно ввести сироватку, щоб запобігти анафілактичному шоку?

3. Консерви просмажили протягом 5 хв. Чи можливе зараження ботулізмом?

4. Складіть таблицю "Порівняльна характеристика спірохет" (шляхи зараження, діагностика, профілактика).

5. Чому одяг хворого на висипний тиф знезаражують у дезінфекційній камері?

Тести

1. Для діагностики бруцельозу використовують: а) алергічну пробу Бюрне; б) пробу з тулярином; в) пробу Манту; г) реакцію Вассерманна.

2. Для діагностики туляремії застосовують: а) реакцію Райта; б) РМП; в) алергічну пробу; г) реакцію Відаля.

3. С. tetani є збудником: а) правця; б) газової анаеробної інфекції; в) сибірки; г) ботулізму.

4. Збудником висипного тифу є: а) спірохета Обермейєра; б) рикетсія Провачека; в) L. interrogans; г) коринебактерія.

Ситуаційні задачі

1. Рибалка порізав руку осокою. Через тиждень у нього різко підвищилася температура тіла, з'явилися головний біль, біль у м'язах, особливо в литкових, висип на шкірі, жовтяниця. Під час мікроскопічного дослідження сечі в темному полі зору були виявлені рухливі спірально-звивисті мікроби, які мали форму С- і S-подібно туго скрученої пружини. Який діагноз можна встановити?

2. У хворого підвищилася температура тіла (до 39 °С), з'явився головний біль. На кисті руки виник карбункул із чорним струпом. Напередодні він знімав шкіру із загиблого теляти. Яке захворювання можна запідозрити?

3. На ФАП звернулася пацієнтка з колотою раною стопи. Яких заходів повинен вжити фельдшер для запобігання правця?