Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина IІ. Спеціальна мікробіологія

ЗБУДНИКИ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ. ПАТОГЕННІ КЛОСТРИДІЇ. ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ. РИКЕТСІЇ

ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ (SPIROCHAETALES)

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛЕПТОСПІРИ (LEPTOSPIRA INTERROGANS)

Патогенним для людини є один вид — Leptospira interrogans, який об'єднує до 200 сероваріантів і 38 серологічних груп. Погано забарвлюються аніліновими барвниками, але добре насичуються сріблом (за методом Морозова).

Ростуть на середовищах, що містять сироватку крові (5—10 %), в аеробних умовах за температури 28—30 °С. Ріст повільний (на 7—8-й день). Довго зберігаються в навколишньому середовищі, особливо у воді. Зараження відбувається під час купання, виконання робіт у воді (раніше хвороба мала назву "водна гарячка") або вживання продуктів, інфікованих сечею гризунів.

Джерело інфекції — тварини, особливо гризуни. На території України найчастіше зустрічаються серологічні варіанти збудників, які спричинюють: а) безжовтяничні форми лептоспірозу — L. pomona, L. canicola, L. grippotyphosa; б) жовтяничні форми — L. icterohaemorrhagiae. Остання форма лептоспірозу найзлоякісніша. Летальність складає понад 8 %.

Імунітет стійкий.

Матеріал для дослідження: кров, спинномозкова рідина, сеча.

Методи лабораторної діагностики: мікроскопічний, бактеріологічний, біологічний, серологічний. Обов'язково проводять мікроскопію в темному полі зору. Виявляють у живому стані (у краплині крові на 1-му тижні захворювання), у гемокультурі або уринокультурі (після вирощування протягом 7—10 днів — більш вірогідний метод), а також в ексудаті черевної порожнини гвінейської свинки через 2—3 дні після зараження (ранній метод діагностики). Виявляють антитіла за допомогою реакцій мікроаглютинації (РМА) і лізису. Спочатку спостерігають склеювання (іммобілізацію) лептоспір, потім можливий їх лізис. Наростання титру антитіл у парних сироватках навіть у невеликих розведеннях (1:20—1:100) є абсолютним підтвердженням діагнозу захворювання.

Специфічна профілактика. Уводять убиту лептоспі- розну вакцину (за епідеміологічними показаннями).

Неспецифічна профілактика: боротьба з гризунами, використання перевареної води.