Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина І. Загальна мікробіологія

МІКРОБИ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. ГЕНЕТИКА ТА МІНЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ. БАКТЕРІОФАГИ. АНТИБІОТИКИ

МЕТОДИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Для знешкодження мікроорганізмів застосовують два методи: стерилізацію і дезінфекцію.

Стерилізація — це повне знезаражування об'єктів навколишнього середовища (знищення вегетативних і спорових форм мікроорганізмів).

Стерилізація дозволяє запобігти:

1) занесенню мікроорганізмів в організм людини при медичних втручаннях;

2) обсіменінню сторонньою мікрофлорою патологічного матеріалу, культур мікроорганізмів, які досліджуються, а також живильних середовищ, діагностичних препаратів.

Способи стерилізації подано на схемі 6.

Схема 6. Способи стерилізації

Фізичний спосіб. Застосовують термічну, механічну та променеву стерилізацію. Термічні способи наведено у табл. 3.

Таблиця 3. Термічні способи стерилізації

Спосіб, апаратура

Режим стерилізації

Застосування способу, недоліки, особливості

Фламбування в полум'ї пальника

Кілька секунд

У баклабораторії (бактеріальні петлі, піпетки, предметні скельця). Швидкий та надійний спосіб, але ріжучі інструменти тупляться

Повітряний, сухим жаром у печі Пастера

180 °С, 60 хв

160 °С, 150 хв

У баклабораторії і лікувально- профілактичних закладах (мед- інструментарій — вироби з металу, скла; перев'язувальний і шовний матеріал — вата, марля та ін.)

Не можна стерилізувати рідини, синтетичні матеріали. Відкривати дверці слід після охолодження печі!

Водяною парою під тиском в автоклаві

132 °С, 2 атм, 30—60 хв

127 °С, 1,5 атм, 30—60 хв

120 °С, 1 атм, 20—30 хв

112 °С, 0,5 атм, 15 хв

У баклабораторії, лікувально-профілактичних закладах. Знезаражують споровмісний матеріал

Знезаражують вегетативні форми мікроорганізмів

Стерилізують прості живильні середовища

Стерилізують живильні середовища, що містять вуглеводи

Стерилізація частковапотоком пари в апараті Коха або в автоклаві з відкритим краном;

гарячою водою в апараті Коха;

тиндалізація на водяній бані з терморегулятором

100 °С, 30 хв, 3 доби підряд

90 °С, 60 хв, 2 доби підряд

56-58 °С, 60 хв, 5 діб підряд

Стерилізують живильні середовища, що містять вуглеводи, сечовину, желатину, молоко та ін.

Стерилізують середовища, що містять сироватку крові та яєчну масу

Стерилізують живильні середовища, що містять неденатурований білок

Неповна стерилізація (кип'ятіння, пастеризація, механічна). Стерилізація кип'ятінням (40 хв у дистильованій воді або 15 хв у 2 % розчині натрію гідрокарбонату) є неповною, оскільки віруси та спори бактерій не знищуються.

Під час пастеризації гинуть переважно молочнокислі бактерії. Дріжджі, спори та деякі вегетативні форми не гинуть.

Механічна стерилізація (холодна стерилізація). Використовують бактеріальні фільтри (мембранні, каолінові та ін.) для стерилізації розчинів, що не витримують нагрівання (живильне середовище, що містить розчинний білок). Ця стерилізація неповна, оскільки у фільтраті зберігаються віруси.

Променева стерилізація. Застосовують бактерицидні лампи (ультрафіолетове випромінювання). Цим методом знезаражують повітря, поверхні приміщень (операційної, пологових залів, боксів), предметів, обладнання, воду, харчові продукти.

Хімічний спосіб. Хімічну допоміжну стерилізацію застосовують тоді, коли неможливо використати термічну (табл. 4).

Таблиця 4. Хімічні способи стерилізації

Хімічні речовини

Режим стерилізації

Призначення стерилізації

6 % розчин пероксиду водню (Н2О2)

18 °С, 6 год

50 °С, 3 год

Вироби з полімерів, гуми, скла, корозійно-стійких металів. Занурюють у розчин, потім двічі в стерильну воду

1 % розчин дезоксону-1

18 °С, 45 хв

Те саме

Хлороформ, толуол, ефір, фенол, формалін, етиловий спирт та ін.

Консервування

Живильні середовища, вакцини, лікувальні та діагностичні сироватки, ендоскопічний інструментарій, кетгут, апарат для штучного кровообігу

Біологічний спосіб. Біостерилізація ґрунтується на застосуванні антибіотиків. Її використовують при культивуванні вірусів.

Контроль якості стерилізації. Для контролю якості стерилізації використовують три методи: фізичний, хімічний та біологічний.

Фізичний метод. Максимальним термометром фіксують найвищу температуру в стерилізаторі.

Хімічний метод. Хімічні речовини, що мають певну точку плавлення, іноді в суміші з барвником, кладуть у стерилізатор (в ампулах або пробірках). За певної температури ці речовини змінюють агрегатний стан чи забарвлення. Частіше використовують такі хімічні індикатори плавлення:

а) бензойну кислоту, Т-нафтол (120 °С);

б) сечовину, фенацетин, манозу (132 °С);

в) саліцилову кислоту, стрептоцид (160 °С);

г) тіосечовину, альбуцид, сульфосаліцилову кислоту (180 °С).

Нині випускають паперові індикатори стерилізації, які за певної температури змінюють забарвлення (ІС-120, ІС-132, ІС-160 та ін.).

Біологічний метод. Тест-культуру або зразки ґрунту, які містять спорову культуру, кладуть у стерилізатор (в пробірках або пакетиках). Після стерилізації тест-культуру чи зразки ґрунту висівають на живильні середовища. Відсутність росту на живильних середовищах через 24—48 год свідчить про правильний режим стерилізації.

Дезінфекція — це повне знищення вегетативних і спорових форм патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів у навколишньому середовищі.

Метою дезінфекції є запобігання передачі збудників від інфікованого організму до неінфікованого через об'єкти навколишнього середовища. Методи проведення дезінфекції наведено у табл. 5.

Таблиця 5. Методи дезінфекції

Метод дезінфекції

Принцип методу

Механічний

Миття рук з милом щіткою; вологе прибирання приміщення, прання білизни, провітрювання приміщення тощо

Фізичний

Кип’ятіння, спалювання, обробка парою

Хімічний

Обробка хімічними речовинами

Патологічний матеріал (гній, сеча, кров, мокротиння та ін.), посуд, меблі та приміщення знезаражують бактерицидними хімічними речовинами, які називають дезінфектантами (дезінфекційні речовини). Ці речовини застосовують у комбінації з детергентами та дією високої температури. Вибір дезінфекційного засобу, його концентрація, експозиція (термін дії) залежать від біологічних властивостей мікроорганізмів і властивостей патологічного матеріалу, в якому містяться ці мікроби. Так, для знезаражування мокротиння хворого на туберкульоз застосовують активований 5 % хлорамін (експозиція — 24 год), а випорожнень хворого на дизентерію — 3 % хлорамін (експозиція — 2 год). Дезінфекція буває профілактичною і осередковою, яку проводять в осередку інфекції.

Дезінфекційні речовини негативно діють на макроорганізм, тому при виготовленні дезінфекційних розчинів слід дотримуватися правил безпеки (працювати в гумових рукавичках, герметичних окулярах, надівати чотиришарову марлеву пов'язку).

Хімічні речовини, які згубно діють на мікроорганізми, але не впливають негативно на макроорганізм, застосовують для лікування інфекційних хвороб. Їх називають антисептиками.

Антисептика — це комплекс заходів, спрямованих на знищення мікроорганізмів або пригнічення їх росту на об'єкті (рана, організм). З цією метою застосовують бактерицидні хімічні речовини.

Асептика — система профілактичних заходів, спрямована на запобігання мікробному забрудненню рани, операційного поля, культури мікроорганізмів та ін.

Дезінсекція — знищення комах, які є резервуарами і переносниками збудників інфекцій.

Дератизація — знищення гризунів, які є джерелом інфекцій.