Клінічна імунологія та алергологія - О.М. Біловол 2011Передмова

Структура і принципи функціонування імунної системи. Вікова імунологія

Імунологічні методи досліджень. Імунний статус

Імунне запалення й інфекційні хвороби. ВІЛ-інфекція: імунопатогенез, імунодіагностика, імунокорекція

Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунопрофілактика. Імунореабілітація

Уроджені імунодефіцитні захворювання

Вторинні імунодефіцитні стани

Основи трансплантаційного імунітету. Імунологія репродукції

Імунологія пухлин. Автоімунні захворювання

Загальні запитання алергологічної діагностики, алерготерапії та алергологічної профілактики

Алергічні (не атопічні) захворювання

Перелік ситуаційних завдань проблемно-пошукового характеру

Словник імунологічних термінів