ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

Гриби — це численна, дуже поширена своєрідна група гетеротрофних організмів, позбавлених хлорофілу. Нині описано понад 100 тис. різних видів грибів. Грибам притаманні деякі риси тваринного та рослинного організмів.

Ознаки, спільні з рослинами: наявність клітинної стінки та вакуолів, заповнених клітинним соком; рухомість протоплазми, яку добре видно під мікроскопом; нездатність до активного переміщення, апікальний (верхівковий) ріст, характер живлення — адсорбційний, або осмотрофний (всмоктування), а не зоотрофний (проковтування), як у тварин. На відміну від рослин у грибів немає фотосинтетичних пігментів, тобто вони є С-гетеротрофами.

Ознаки, спільні з тваринами: гетеротрофний тип обміну за вуглецем, наявність глікогену (резервного субстрату клітин), наявність хітину в клітинних стінках, утворення та накопичення сечовини. Ознаки, характерні для рослин, тварин і грибів, наведено у табл. 8.1.