ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

20. РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ

20.3. МЕХАНІЗМИ СИНТЕЗУ ФЕРМЕНТІВ (ІНДУКЦІЇ ТА РЕПРЕСІЇ)

Регуляція синтезу ферментів здійснюється на рівні транскрипції. Для такої регуляції необхідно, щоб до ДНК з інших частин клітини надходили певні сигнали. Сигнальні речовини (молекули ефектори) являють собою низькомолекулярні сполуки (цукри та їх похідні, амінокислоти, нуклеотиди). Оскільки такі ефектори не можуть вступати у пряму взаємодію а ДНК, посередником для кожного з них служить певний регуляторний білок. Регуляторний білок, який зв'язується з ДНК за відсутності ефекторе (індуктора), називають репресором. Регуляторний білок, який зв’язується з ДНК у присутності ефектора (корепресора), називають апорепресором.