ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

15. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕЛЕКТРОНІВ В АНАЕРОБНИХ УМОВАХ (АНАЕРОБНЕ ДИХАННЯ)

Контрольні запитання до розділу 15

1. Чим відрізняється аеробне дихання віл анаеробного?

2. Як відбувається дисиміляційна нітратредукція?

3. Яка роль процесів денітрифікиціі у природі?

4. Як відбуваються процеси асиміляційної та дисиміляційної сульфат- редукції?

5. Які особливості притаманні сульфатовідновлювальним бактеріям?

6. Яка роль сульфатредукції у природі?

7. Як відбувається анаеробна корозія заліза?

8. Охарактеризуйте метаногенні бактерії. Чому вони належать до архебактерій?

9. Які бактерії здатні здійснювати карбонатне дихання?

10. Як відбувається фіксація вуглекислого газу у метаногенних бактерій?

11. Які бактерії здатні здійснювати фумаратне дихання?

13. Як відбувається процес відновлення тривалентного заліза до двовалентного за участю мікроорганізмів?