ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

14. ТИПИ БРОДІННЯ

14.2. СПИРТОВЕ БРОДІННЯ

14.2.2. Утворення етанолу бактеріями

Відомий для дріжджів шлях утворення етанолу (гліколіз, піруватдекарбоксилазна реакція, відновлення ацетальдепду) з усіх досліджених бактерій виявлений тільки у Sarcina ventriculi.

Бактерія Zymomonas mobilis розщеплює глюкозу КДФГ- шляхом, піруват розкладається у піруватдекарбоксилазній реакції на ацетальдегід і СО2, ацетальдегід відновлюється до етанолу (див. рис. 14.2). Єдиними продуктами бродіння у цьому разі є етанол, вуглекислий газ і невеликі кількості молочної кислоти.

У процесі бродінь, що здійснюються деякими видами ентеро- бактерій і клостридіями, етанол є побічним продуктом. Попередник етанолу — ацетальдегід — утворюється у цьому разі не з сірувату, а шляхом відновлення ацетил-КоА.

Зовсім іншим шляхом утворюють етанол гетероферментативні молочнокислі бактерії Leuconostoc mesenteroides (див. рис. 142). Глюкоза розкладається пентозофосфатним шляхом до пентозофосфату. Ксилулозо-5-фосфат за участю фосфокетодази перетворюється на ацетилфосфат і гліцеральдегід-3-фосфат:

Ацетилфосфат відновлюється ацетальдегіддегідрогеназою та алкогольдегідрогеназою до етанолу. Інший продукт розщеплення глюкози — гліцеральдегід-3-фосфат — відновлюється до лактату через піруват.