ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

3. МОРФОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Контрольні запитання до розділу 3

1. На які групи за морфологічними ознаками поділяються бактерії?

2. Які розміри мають клітини бактерій і дріжджів?

3. Чому дріжджі розглядають як окрему групу еукаріотичних мікроорганізмів?

4. За якими ознаками гриби поділяються не виші та нижчі?

5. Назвіть способи розмноження бактерій, грибів і дріжджів.

6. До яких класів грибів належать дріжджі?

7. Назвіть органи безстатевого розмноження грибів роду Aspergillus, Реnісillium, Rhizopus, Mucor.

8. Як називається і з чого складається вегетативне тіло гриба?