ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

9. ДРІЖДЖІ

9.4. РОЗМНОЖЕННЯ ДРІЖДЖІВ

9.4.2. Статеве розмноження дріжджів

За статевого розмноження в результаті мейотичного поділу диплоїдного ядра дріжджів утворюються гаплоїдні спори — аскоспори (ендогенні) та споридії (екзогенні). Дріжджі — різностатеві організми, тому розрізняють гомотпалічні (злиття потомків однієї спори чи особин, які утворилися з однієї і тієї самої гаплоїдної клітини) та гетероталічні (злиття, або кон’югація, між клітинами — потомками різних гаплоїдних клітин).

Аскоспори утворюються аскоміцетними дріжджами. Найчастіше в аску (сумці) міститься від 1 до 4-8 спор (Saceharomycesy Saccharomycoides), інколи кілька десятків (Lipomyces, Kluyveromyces). Морфологічна різноманітність аскоспор є таксономічною ознакою.

Безстатевий (брунькування) та статевий шляхи розмноження аскоміцетних дріжджів Saccharomyces cerevisiae показані на рис. 9.5. У статевому процесі з нормальної диплоїдної клітини (клітина з двома наборами хромосом і відповідно з двома наборами генів) шляхом мейозу (редукційний поділ) утворюється аск, який містить чотири гаплоїдні аскоспори (клітини з одним набором хромосом і одним набором генів). Аскоспори бувають двох типів спарювання: а і а. Брунькуванням клітини кожного типу можуть утворювати інші гаплоїдні клітини. Внаслідок спарювання гаплоїдних клітин а і а утворюється нормальна диплоїдна клітина а/а. Гаплоїдні клітини одного типу також можуть випадково спарюватись, утворюючи аномальні диплоїдні клітини (а/а або α/α), які розмножуються тільки звичайним безстатевим шляхом — брунькуванням.

Рис. 9.5. Розмножений дріжджів Аsсотусеlеs

Екзогенні статеві спори споридії утворюються у базидіоміцетних дріжджів. У них після злиття гаплоїдних клітин утворюється двоядерний (дикаріофітний) міцелій, на якому формуються товстостінні, круглі (овальні, гантелеподібні, грушоподібні) клітини, які містять включення ліпідів — теліо- або телейтоспори. Телейтоспори можуть проростати, утворюючи септований (2-4-клітинний) міцелій або несептований (одноклітинний) проміпелій (ростова гіфа), на якому утворюються споридії.