БІОТЕХНОЛОГІЯ - Іншина Н.М. - 2009

РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Контрольні запитання

1. Опишіть основні стадії біотехнологічного виробництва.

2. Назвіть типи промислових біопроцесів.

3. Яким вимогам повинні відповідати промислові штами мікроорганізмів?

4. Що таке метаболічні перевантаження? Як впливає присутність у клітині рекомбінантної плазміди на її ріст?

5. Яким чином можна подолати проблему забезпечення киснем клітин Е.соlі, що синтезують у великій кількості рекомбінантний білок?

6. Які параметри необхідно контролювати для оптимізації процесу ферментації?

7. Які переваги і недоліки механічного руйнування клітин порівняно з хімічним?

8. Які критерії використовують під час оцінки можливості використання рекомбінантного білка як харчового продукту?

9. Біомаса яких мікроорганізмів використовується для одержання білка?

10. Проаналізуйте переваги і недоліки введення білка одноклітинних організмів у харчовий раціон людини.

11. Поясніть роль мікроорганізмів у промисловому виробництві ферментів.

12. Що таке іммобілізовані ферменти? Які переваги вони мають порівняно з нативними ферментами?

13. Які органічні речовини найчастіше використовують як носії іммобілізованих ферментів? Назвіть галузі застосування іммобілізованих ферментів.

14. В яких промислових процесах застосовують іммобілізовані клітини мікроорганізмів? Які переваги має застосування іммобілізованих клітин мікроорганізмів порівняно з іммобілізованими ферментами?

15. Поясніть роль мікроорганізмів у промисловому виробництві

амінокислот. Які амінокислоти одержують у найбільшій кількості?

16. Які мікроорганізми є продуцентами спиртів, органічних кислот, вітамінів?

17. Поясніть роль мікроорганізмів у промисловому виробництві ліпідів. У яких промислових виробництвах використовують ліпіди мікроорганізмів?

18. Які речовини називають вторинними метаболітами? Поясніть роль мікроорганізмів у промисловому виробництві антибіотиків.

19. Які гормони одержують за допомогою рекомбінантних мікроорганізмів?

20. Назвіть полімери, які можна одержати за допомогою рекомбінантних мікроорганізмів. Які переваги мають ці полімери порівняно з поліетиленом?

21. Що таке біотеотехнологія? Назвіть основні напрями біотеотехнології.

22. Поясніть роль мікроорганізмів у процесах видобутку металів.

23. Яким чином за допомогою мікроорганізмів можна знизити вміст Сульфуру у кам’яному вугіллі?

24. За допомогою яких мікроорганізмів можна знизити концентрацію метану у вугільних шахтах?

25. Що таке біосенсори? Назвіть галузі застосування біосенсорів.