Інтенсивна терапія невідкладних станів - В. М. Запорожан 2006


Список умовних скорочень

АДГ — антидіуретичний гормон

АДФ — аденозиндифосфат

АКТГ — адренокортикотропний гормон

АТ — артеріальний тиск

АТсист — артеріальний тиск систолічний

АТФ — аденозинтрифосфат

ВЕО — водно-електролітний обмін

ВЧТ — внутрішньочерепний тиск

ГБО — гіпербарична оксигенація

ГДН — гостра дихальна недостатність

ГНН — гостра ниркова недостатність

ГОМК — гамаоксимасляна кислота

ГПН — гостра печінкова недостатність

ГРС — гепаторенальний синдром

ДАІ — державна автоінспекція

ДВЗ — дисеміноване внутрішньосудинне згортання

ДВЛ — допоміжна вентиляція легенів

ДО — дихальний об’єм

ЕДО — електрохімічна детоксикація організму

ЕДТА — етилдіамінтетраацетат

ЕЕГ — електроенцефалографія, електроенцефалограма

ЕКГ — електрокардіографія, електрокардіограма

ЕМД — екстрена медична допомога

ЕТ — ендотоксикоз

ЄВд — ємність вдиху

ЖЄЛ — життєва ємність легень

ЗЄЛ — загальна ємність легень

ЗО — залишковий об’єм

ІТ — інтенсивна терапія

КЛС — кислотно-лужний стан

КТ — комп’ютерна томографія

МБПГ — медична бригада постійної готовності

МСЗС — медична служба Збройних сил

МСМ — молекули середньої маси

МСЦО — медична служба цивільної оборони

НЛА — нейролептаналгезія

ННМ — набряк-набухання головного мозку

ОД — одиниця дії

ОЦЕМД — обласний центр екстреної медичної допомоги

ОЦК — об’єм циркулюючої крові

ПДФ — продукти деградації фібриногену

ПОЛ — перекисне окиснення ліпідів

ПОН — поліорганна недостатність

ПРХ — постреанімаційна хвороба

РДС — респіраторний дистрес-синдром

РЕС — ретикулоендотеліальна система

РОВд — резервний об’єм вдиху

РОВид — резервний об’єм видиху

СБП — спонтанний бактеріальний перитоніт

СЕС — санітарно-епідеміологічна станція

СМБШРП — спеціалізована медична бригада швидкого реагування та посилення

СНІД — синдром набутого імунодефіциту

ССЗВ — синдром системної запальної відповіді

ТГС — тромбогеморагічний синдром

ФЗЄ — функціональна залишкова ємність

ФОС — фосфорорганічні сполуки

ХНН — хронічна ниркова недостатність

ХОД — хвилинний об’єм дихання

ЦВТ — центральний венозний тиск

ЦЕМД — центр екстреної медичної допомоги

ЦНС — центральна нервова система

ЦО — цивільна оборона

ЧСС — частота серцевих скорочень

ШВЛ — штучна вентиляція легень

ШМД — швидка медична допомога

ЮГА — юкстагломерулярний апарат

CPAP — continuous positive airway pressure

ERV — expiratory reserve volume

FRC — functional residual capaciti

HFV — high frequency ventilation

IC — inspiratory capaciti

IPNPV — intermittent positive-negative pressure ventilation

IPPV — intermittent positive pressure ventilation

IRV — inspiratory reserve volume

PEEP — positive end expiratory pressure

TLC — total lung capacity

Va — alveolar ventilation

VC — vital capacity

Vd — anatomic dead space

VT — tidal volume