Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Автономна (вегетативна) нервова система
Периферійний відділ автономної нервової системи
Еферентні шляхи автономної (вегетативної) нервової системи

Еферентні вегетативні шляхи, як було зазначено вище, залежать по своїй складності від рівня перемикання на еферентну частину рефлекторної дуги. Найбільш складний еферентний вегетативний шлях починається у корі півкуль великого мозку.

Тіла перших (еферентних) нейронів містяться у корі лобової, скроневої та тім'яної часток. Аксони цих нейронів досягають надзорове, пришлуночкове ядра, а також ядра лійки і сосочкових тіл (тіла других нейронів). Цей відрізок шляху називають лобово-висково-тім’яно-гіпоталамічними волокнами (fibrae frontо-temoro-parielo-hypothalamісі).

Аксони зазначених других нейронів конвергують, і на межі проміжного та середнього мозку формують дорсальний поздовжній пучок, або пучок Шютца. Цей пучок іде в низхідному напрямку через стовбур мозку, перемикаючись на нейронах всіх вегетативних ядер ІІІ, VII, IХ, X пар черепних нервів.

Волокна дорсального поздовжнього пучка продовжуються у спинний мозок де лежать спереду від бічного кірково-спинномозкового шляху і перемикаються на нейронах бічної проміжної речовини C8—L2, а також крижових парасимпатичних ядер S2—S4*.

Мал. 64. Схема парасимпатичної іннервації органів і тканин:

1 — війковий вузол;

2 — постгангліонарні парасимпатичні (секреторні) волокна до піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз;

3 — піднижньощелепний вузол;

4 — постгангліонарні парасимпатичні (секреторні) волокна до сльозової залози;

5 — крило-піднебінний вузол;

6 — постгангліонарні парасимпатичні (секреторні) волокна до слизової оболонки носа;

7 — постгангліонарні парасимпатичні (секреторні) волокна до привушної залози.

8 — вушний вузол;

9 — гілки блукаючого нерва до органів грудної порожнини;

10 — інтрамуральні вузли у стінках нутрощів черевної порожнини;

11 — інтрамуральні вузли у стінках нутрощів черевної порожнини;

12 — прегангліонарні парасимпатичні волокна у складі блукаючого нерва до нутрощів;

13 — блукаючий нерв;

14 — додаткове (парасимпатичне) ядро (Якубовича-Едінгера-Вестфаля);

15 — верхнє слиновидільне та сльозове ядра;

16 — нижнє слиновидільне ядро;

17 — заднє (дорсальне) парасимпатичне ядро блукаючого нерва;

18 — крижові парасимпатичні ядра;

19 — прегангліонарні парасимпатичні волокна в складі тазових нутрощевих нервів;

20, 21 — інтрамуральні вузли тазових органів (ІІІ-го рахунку)

Зазначені нейрони стовбура мозку та спинного мозку є тілами третіх нейронів від яких починаються нерви, білі сполучні гілки (прегангліонарні волокна еферентного периферійного шляху). Прeгангліонарні волокна прямують до вегетативних вузлів, де містяться тіла четвертих нейронів (ефекторних). Аксони четвертих нейронів досягають робочих органів.

* Вважається, що ця частина аксонів пучка до S2-S4 відокремлюється в підепендимальний пучок і проходить спереду від центрального каналу