Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Автономна (вегетативна) нервова система
Осередки ядер автономної нервової системи

Парасимпатичні

І. Головний мозок

1. Мезенцефальний осередок (ІІІ пара ч.н.).

✵ Додаткове ядро окорухового нерва (nuc. accessorius п. oculomotorii) — ядро Якубовича—Едінгсра—Вестфаля.

✵ Автономні ядра (nuclei autonomia), серед них — непарне ядро (nuc. impar) — Перлія.

2. Бульбарний осередок (VII, IX, X пари ч.н.).

VII пара ч.н.

✵ Верхнє слиновидільне ядро (nuc. salivatorius superior).

✵ Сльозове ядро (nuc. lacrimalis).

IX ара ч.н.

✵ Нижнє слиновидільне ядро (nuc. salivatorius inferior).

X пара ч.н.

✵ Дорсальне ядро блукаючого нерва (nuc. dorsalis n. vagi).

II. Спинний мозок

3. Сакральний осередок (S2-S4).

✵ Крижові парасимпатичні ядра (nuclei parasympathici sacrales).

У людей з підвищеним тонусом парасимпатичних центрів (ваготоніки) — понижений обмін речовин (анаболічні процеси), схильність до ожиріння, звужена зіниця (міоз), гіперсалівація, гіпергідроз, червоний стійкий дермографізм, брадікардія ("наполеонівський пульс"), розширені судини черевної порожнини, посилена перистальтика травної грубки, послаблення тонусу сфінктерів.

Вночі, в горизонтальному положенні тіла тонус парасимпатичних центрів посилюється, а симпатичних — послаблюється.

Мал. 49. Схема будови автономної (вегетативної) нервової системи (а.н.с.)

Мал. 50. Схема будови анімальної (справа) та вегетативної (зліва) рефлекторних дуг на рівні спинного мозку:

1 - міжвузлова гілка;

2 - перемикання прегангліонарних (передвузлових) симпатичних волокон;

3 - симпатичний вузол;

4 - еферентне постгангліонарне (післявузлове) симпатичне волокно;

5 - аферентне нервове волокно від шкіри;

6 - псевдоуніполярний нейрон (аферентний) в анімальній рефлекторній дузі;

7 - спинномозковий вузол, або чутливий вузол спинномозкового нерва;

8 - задній корінець;

9 - вставний нейрон анімальної рефлекторної дуги

10 - ефекторний нейрон анімальної рефлекторної дуги

11 - передній корінець

12 - вставні нейрони вегетативної рефлекторної дуги (в.р.д.) - nuс. intermediolateralis

13 - аферентний (рецепторний) нейрон вегетативної рефлекторної дуги

14 - вставні нейрони в.р.д. - nuc. Intermediolateralis

15 - прегангліонарне (передвузлове) симпатичне нервове волокно

16 - спинномозковий нерв

17 - сірі сполучні гілки

18 - білі сполучні гілки

19 - передхребтовий симпатичний вузол (черевного сплетення)

20 - постгангліонарне (післязузлове) симпатичне нервове волокно

21 - дендрит вегетативного аферентного нейрона

22 - аферентний (рецепторний) нейрон в.р.д.

23 - вставні нейрони в.р.д. - nuc. intermediolateralis

24 - тіла ефекторних вегетативних нейронів

25 - постганглюнарні (післявузлові) симпатичні (еферентні) волокна до непосмугованих м’язів судин

26 - аферентне нервове волокно від рецепторів кровоносних судин

27 - симпатичний стовбур

Симпатичні

4. Тораколюмбальний осередок (C8-L2,3)

✵ Бічно-проміжне ядро (nuc. intermediolateralis).

Нейрони тораколюмбального осередку також поліфункціональні (трофічні, вазо- і вісцеромоторні, секреторні, потовидільні). У симпатотоніків переважають катаболічні процеси з дисиміляцією речовин. У них розширені зіниці (мідріаз), сухість шкіри, слизових оболонок, білий дермографізм, підвищений тонус піломоторів ("гусяча шкіра"), тахікардія, підвищений артеріальний тиск, розслаблена гладка мускулатура стінок нутрощів (крім матки) і підвищений тонус їх сфінктерів, гальмується секреція залоз