Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Автономна (вегетативна) нервова система

Автономна нервова система — а.н.с. (від autos — сам, nomos — закон) — її; частина єдиної нервової системи, яка спеціалізується на функціях:

1. Адаптаційно-трофічний — збереження гомеостазу шляхом регуляи обміну речовин на органному, тканинному, клітинному рівня» відповідно до умов довкілля;

2. Скорочувальній щодо непосмугованої мускулатури тіла;

3. Секреторній — стимуляція або гальмування секреції всіх залоз;

4. Регуляції діяльності серцевого м'яза.

На основі морфологічних, нейрохімічних, функціональних ознак автономну нервову систему поділяють на симпатичну, парасимпатичну та метасимпатичну частини (partes sympathica, parasympathica. metasympathica). Навколо метасимпатичної частини ще і досі точаться дискусії: чи це самостійний комплекс мікрогангліонарних структур, формуючих нервові сплетення, в стінках органів з помітною моторною активністю (серце, кишечник, сечоводи), чи це інтрамуральна нервова система, як складова парасимпатичної частини.

Морфологічні особливості автономної нервової системи

1. Ядра автономної нервової системи (а.н.с.) розташовані у головному та спинному мозку осередками (вогнищево), що притаманно також і нервам. які в них започатковуються.

2. Тіла еферентних нейронів а.н.с. містяться у вузлах трьох рахунки (етапів), і знаходяться за межами центральної нервової систему (ц.н.с.). Нервові волокна, що досягають вузла — передвузлові, а після перемикання від вузла — післявузлові. які досягають робочого органа.

3. Еферентний периферійний шлях рефлекторної дуги а.н.с. — двонейронний: І-й нейрон — в ядрах осередка ц.н.с. а ІІ-й — у вузлах. Для симпатичної частини а.н.с. у вузлах першого та другого рахунків, а парасимпатичної — у вузлах третього рахунку (термінальних — пре- та інтрамуральних).

4. Тіла аферентних нейронів рефлекторної дуги а.н.с. знаходяться у чутливих вузлах черепних та спинномозкових нервів (ganglia sensoria nervi craniales et spinales).

5. Територія іннервації а.н.с. більша ніж у соматичної нервової системи. Виші центри автономної нервової системи (надсегментні) є спільними для її симпатичної та парасимпатичної частин.