Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Лімфатичні судини та вузли тулуба
Права лімфатична протока

Права лімфатична протока (ductus lymphaticus dexter) — це коротка, близько 1—2 см завдовжки і до 5,5 мм діаметром судина, яка збирає лімфу з правих половин голови, шиї, грудної клітки і правої верхньої кінцівки. Вона утворюється шляхом злиття правих яремного, бронхо-середостінного та підключичного стовбурів і вливається у правий венозний кут. Зазначені стовбури можуть впадати у правий венозний кут самостійно і тоді права лімфатична протока відсутня.

Мал. 41. Лімфатичні стовбури та протоки людини:

1 - лівий яремний стовбур (truncusjugularis sinister);

2 - лівий підключичний стовбур (truncus subclavius sinister);

3 - лівий бронхо-середостінний стовбур (truncus bronchomediastinalis sinister);

4 - права лімфатична протока (ductus lymphaticus dexter);

5 - грудна протока (ductus thoracicus);

6 - молочна цистерна (cisterna chyli);

7 - кишкові стовбури (trunci intestinales);

8 - поперековий стовбур (truncus lumbalis)

Мал. 42. Нутрощеві лімфатичні вузли органів дихання та пристінкові лімфатичні вузли жив:

1, 4 - бронхо-легеневі вузли (nodi bronchopulmonales); 2 - передтрахейні вузли (nodi pretracheales); 3 - притрахейні та трахео-бронхові вузли (nodi paratracheales et cheohronchiales); 5 - білястравохідні вузли (nodi sophageales); 6 - черевні вузли (nodi соеliасі); 7 - бічні аортальні та передаортальні вузли (nodi aortici latrales et preaortici); 8 - поперекові вузли (nodi lumbales); 9 - зaгальні клубові вузли (nodi ilіасі communes); 10 - внутрішні клубові вузли (nodi ilіасі internі); 11 - зовнішні клубові вузли (nodi ilіасі externі)

Мал. 42а. А — лімфатичні капіляри та посткапіляр з клапаном в периметрії плода людини;

Б, В — капілярний клубочок та гістологічний зріз периваскулярного лімфатичного вузлика (ПЛВ) параметрів жінки 22 р.;

Г — ретикулярний каркас ПЛВ

Мал. 43. Лімфатичні судини та вузли молочної залози.

1 - глибокі шийні вузли (nodi lymphoidei cervicales);

2 - надключичні вузли (nodi supraclavictdares);

3 - пригруднинні вузли (nodiparasternales);

4 - малий грудний м'яз (m. pectoralis minor);

5 - міжгрудні вузли (nodi interpectorales);

6,7 - підлопаткові вузли (nodi subscapulares);

8 - дельтоподібно-грудні вузли (nodi deltopectorales);

9 - підключичні вузли (nodi infraclaviculares)