Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Судини великого кола кровообігу. Артерії тулуба
Грудна частина аорти

Грудна частина аорти (pars thoracica aortae) або грудна аорта (aorta thoracica)

Це відрізок низхідної аорти між ThIV і ThXII і переважно зліва від хребта.

У верхній третині грудна аорта лежить зліва і спереду від стравоходу, у середній — зліва і на одному рівні зі стравоходом, у нижній — перехрещується стравоходом і опиняється позаду нього. Грудна аорта, як орган заднього середостіння, межує справа з грудною протокою і непарною веною, зліва — з напівнепарною веною, спереду у верхній третині її перехрещує лівий головний бронх.

Розрізняють нутрощеві (вісцеральні) та пристінкові (парієтальні) гілки: грудної аорти.

І. Нутрощеві (вісцеральні) гілки.

1. Бронхові гілки (rr. bronchiales) (2—3) прямують до біфуркації трахеї і розгалужуються у бронховому дереві, анастомозуючи з гілками легеневої артерії на рівні капілярної ланки.

2. Стравохідні гілки (rr. oesophageales) (1—5) кровопостачають стінку стравоходу і анастомозують у його нижній третині з лівою шлунковою артерією, а у верхній третині з нижньою щитоподібною артерією.

3. Осердні гілки (rr. pericardiaci) прямують до задньої поверхні осердя.

4. Середостінні гілки (rr. mediastinales) кровопостачають лімфатичні вузли та сполучну тканину заднього середостіння.

ІІ. Пристінкові (парієтальні) гілки.

5. Верхні діафрагмові артерії (aa. phrenicae superiores) парні (права і ліва), кровопостачають поперекову частину діафрагми та суміжну плевру.

6. Задні міжреброві артерії (аа. intercostales posteriores) — це десять судин з кожного боку, які знаходяться в ІІІ—XI міжребрових проміжках. Десяті артерії розташовані під XIІ-ми ребрами, тому і називаються підребровими (аа. subcostales).

Кожна задня міжреброва артерія залягає у борозні ребра в складі судинно-нервового пучка [зверху вниз — вена, артерія, нерв (ВАН)] між зовнішніми та внутрішніми міжребровими м'язами.

Гілки задньої міжребрової артерії

1. Спинна гілка (r. dorsalis) кровопостачає шкіру і м’язи спини. Від неї відгалужується, проникаючи крізь міжхребцевий отвір, спинномозкова гілка (r. spinalis) до спинного мозку та його оболон.

2. Обхідна гілка (r. collateralis) прямує у міжребровому проміжку вперед і вниз до верхнього краю нижче розташованого ребра.

Бічна шкірна гілка (r. cutaneus lateralis) кровопостачає шкіру грудей і живота. Від IV—VI-ї бічних шкірних гілок відгалужуються бічні гілки груді молочної залози) rr. mammarii laterales. Останні шість задніх міжребрових артерій прямують до передньої стінки живота, кровопостачаючи його м'язи та шкіру. Три нижні з них анастомозують з aa. epigastricae superiores et inferiores. Верхні задні міжреброві артерії анастомозують своїми кінцевими відділами з передніми міжребровими гілками (з a. thoracica interna), формуючи міжсистемні міжартеріальні анастомози.

Задні міжреброві артерії також кровопостачають пристінкові листки та очеревини, всі міжреброві м'язи, ребра.